Nowaste flyttar in hos Catena i Helsingborg

Catena har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med TPL-företaget Nowaste Logistics för en nybyggd logistikfastighet på Tostarp i Helsingborg. Anläggningen består av 16 169 kvm, arbete pågår även för en tillbyggnad om 5 000 kvm på området.

Arbetet med den nya logistikanläggningen påbörjades under 2021, då med en avsiktsförklaring mellan Catena och Nowaste Logistics som är en befintlig hyresgäst på Tostarp. Anläggningen blir certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och på taket installeras en solcellsanläggning.

Nowaste bedriver idag tredjepartslogistik i flera anläggning på Logistikposition Tostarp i Helsingborg, på en av dem pågår även ett tillbyggnadsprojekt. Tillbyggnationen beräknas vara färdig i november 2022 och kommer då tillföra ca 5 000 kvm till anläggningen.

– Nowaste Logistics är en framgångsrik aktör inom tredjepartslogistik som därmed har behov av nya ytor, tack vare ett nära och långsiktigt samarbete där båda parter ser möjligheter kan vi hjälpa dem att fortsätta växa med sina kunder, kommenterar Göran Jönsson, Catenas regionchef i Helsingborg.

Catena och Nowaste utvecklar också nya logistiklokaler om totalt 71 000 kvm i bottenyta söder om Långeberga industriområde i Helsingborg, efter att tillsammans ha vunnit en markanvisningstävling om 160 000 kvm mark.