Nowaste och Catena tilldelas 160 000 kvm mark i Helsingborg

Tredjepartslogistikern Nowaste Logistics och Catena har tillsammans vunnit en markanvisningstävling i Helsingborg och tilldelats 160 000 kvm mark söder om Långeberga industriområde, längs med E6an. På området ska Catena bygga logistiklokaler åt Nowaste, med totalt 71 000 kvm i bottenyta, som kan stå färdiga 2023.

Helsingborg stad bjöd i september in aktörer till att lämna in anbud för markanvisning av byggrätter inom verksamhetsområdet Välluv, söder om Långeberga industriområde. I tävlingen om marken deltog tolv inlämnade anbud där Catena och Nowaste Logistics stod med det vinnande förslaget.

Catenas och Nowaste Logistics vision för området är att det ska används effektivt, utformas estetiskt tilltalande där höjderna nyttjas och nå en hög standard vad gäller hållbara lösningar. Etableringen möjliggör dels för expansion, dels för flytt av företag för att skapa ett nordiskt logistikcenter.

– Vi har befintliga kunder som behöver fler kvadratmeter, och nya kunder som vi ska husera i de här lokalerna. Än så länge finns bara en grovskiss, då vi fick beskedet om markanvisningen i torsdags, säger Nowaste Logistics vd Johan Kallin till Dagens Logistik.

Nowaste Logistics hyr redan idag ett flertal lager av Catena i Helsingborg, bland annat vid Logistikposition Tostarp. , en yta som utökats rejält de senaste månaderna, enligt Johan Kallin.

– Det har exploderat de senaste månaderna vilket beror på fraktstörningarna. Dels ser vi en eftersläpning i containertrafiken och dels väljer våra kunder att lagra mer, säger Johan Kallin, som berättar att tredjepartslogistikern idag hyr lokaler på flera platser i Skåne för att klara det tillfälliga, ökade lagringsbehovet.

Vinnande ansökan

I Helsingborg stads motivering framkom det att Nowaste är ett drivande företag i branschen sett till teknikutveckling inom automation och AI. Nowaste arbetar aktivt med social hållbarhet och är involverade i Campus Helsingborgs utbildningsområden, vilket anses som positivt då etableringen kommer generera ett stort antal arbetstillfällen varav en betydande del med ett högt kunskapsinnehåll så som mjukvaruutveckling med egna systemutvecklare och systemarkitekter.

– Nowaste Logistics fortsätter satsningen på att bli Nordens ledande logistikbolag. Vi ser Helsingborgsregionen som en viktig logistikposition som på sikt kan öppna upp möjligheten för 300-350 arbetstillfällen. Tillsammans med Catena ämnar vi att utveckla smarta och energieffektiva logistikfastigheter som kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Johan Kallin, vd Nowaste Logistics

På de två fastigheterna som markområdet består av, om som skiljs åt av ett grönområde, kommer fler än en byggnad att uppföras, och de nya lokalerna kommer “tveklöst” att automatiseras, enligt Johan Kallin.

– Vi hoppas att den första eller alla kommer stå färdiga 2023, men än så länge är inte tidsplanen satt, säger han.

Logistikfastighetsföretaget Catena kommer att utveckla, äga och förvalta medan Nowaste Logistics kommer att operera i de logistikanläggningar som bolagen gemensamt vill uppföra på platsen.

– Sedan länge är Helsingborgsregionen högintressant ur ett logistiskt perspektiv med sin närhet till viktig infrastruktur, befolkningsräckvidd och kompetens. Det är glädjande att vi nu kan fortsätta växa på orten tillsammans med vår hyresgäst Nowaste som har lika höga ambitioner som vi har – inte minst när det kommer till hållbarhet, kommenterar Jörgen Eriksson, vd på Catena.

Catenas och Nowaste Logistics vision för området är att det ska användas effektivt, utformas estetiskt tilltalande där höjderna nyttjas och nå en hög standard vad gäller hållbara lösningar. Byggnaderna kommer att certifieras enligt BREEAM-SE, vara robusta och resilienta med innovativa energilösningar där solceller utgör en del. En nettonollförlust av biologisk mångfald är målsättningen.

Av Klara Eriksson