NP Nilsson väljer Reflex WMS i nytt logistikcenter

Bygghandelskedjan NP Nilsson, som också producerar prefabricerade trälösningar har anlitat WMS-utmanaren A2B Solutions för att implementera Reflex WMS-system i sitt nya logistikcenter på 9 000 kvm i Vistorp industriområde i skånska Förslöv.

Familjeföretaget NP Nilsson grundades 1907 och är såväl en bygghandelskedja med sju butiker som en tillverkare av takstolar, väggelement och prefabricerade lösningar av trä. Företaget driver sedan tidigare en produktionsanläggning på Vistorps industriområde i Förslöv, nu håller man på att bygga ett nytt logistikcentrum på 11 000 kvm på området för att samla lager, logistik, produktion och huvudkontor.

Företagets verksamhetsyta i Förslöv uppgår till totalt 43 000 kvm, varav 28 000 kvm är det nya logistikområdet. För att effektivisera sina logistikprocesser har företaget nu valt Reflex WMS från Hardis Group. Integrationen av systemet sköts av det franska företagets svenska partner, uppstickaren A2B Solutions som grundades 2021 i Göteborg.

– Vi konsulterade flera WMS-leverantörer. Vi vill ha en lösning som kan hantera det som är viktigt idag och det som är önskvärt imorgon för att kontinuerligt kunna optimera våra logistikprocesser, framför allt orderhanteringen. Vi valde Reflex WMS på grund av dess användarvänlighet, de många funktionerna och att det så snabbt kunde tas i bruk av vår logistikpersonal. Dess flexibilitet att hantera stora volymer av skrymmande material var också en avgörande faktor i vårt val, kommenterar Johan Nidelius, CINO på NP Nilsson Trävaru AB.

NP Nilsson har som mål att kunna leverera beställningar från det nya lagret i slutet av sommaren 2023. Flytten av produkter till den nya anläggningen, slutförandet av orderhanteringsprocesserna och implementeringen av WMS-systemet kommer ske under sommarsemestern.