NP Nilsson samlar logistiken i nya lokaler

Familjeföretaget NP Nilsson flyttar nu sitt huvudkontor och centrala logistikverksamhet till nybyggda lokaler i Förslöv, Båstad kommun. Anläggningen ligger alldeles intill deras centrala produktionsanläggning. Den totala verksamhetsytan på orten uppgår nu till 43 000 kvm, varav 15 000 kvm är under tak.

Bygghandelskedjan verkar i södra Sverige där de har ett nätverk av sju fysiska bygghandelsbutiker och en central produktionsanläggning i Förslöv, Båstads kommun. Tidigare har huvudkontoret legat i Grevie, sex km från Förslöv, men nu samlar man den centrala logistiken och huvudkontoret i nybyggda lokaler intill produktionsanläggningen i Förslöv, som invigdes 2017.

– Vi har jobbat hårt de sista fem åren för att förbereda oss, samt växa vår verksamhet tillräckligt för att kunna göra denna satsning på bygglogistik. Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter att tillsammans med våra kunder utveckla bygglogistiken i vår region, kommenterar Fredrik Bergh, vd för NP Nilsson.

Byggnationen av den nya anläggningen påbörjades förra sommaren och färdigställdes ungefär ett år senare. Anläggningens totala yta omfattar 28 000 kvm, varav 11 000 kvm är under tak. Den är också utrustad med ett Reflex WMS-system installerat av A2B Solutions.

Företagets samlade yta för produktion och logistik i Förslöv omfattar nu 43 000 kvm, varav 15 000 kvm är under tak.