NP3 Fastigheter köper logistik i Skellefteå för 1,2 miljarder

NP3 Fastigheter offentliggjorde i ett pressmeddelande den 22 juni 2021 att förhandlingar förs om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå. NP3 har nu ingått avtal om förvärv av fastighetsportföljen. Förvärvet sker från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB och förvärvet är villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 har genom bolag förvärvat sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135 000 kvadratmeter med en tomtareal uppgående till 476 000 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 101 miljoner kronor.

Andreas Wahlén. Foto NP3 Fastigheter.

– NP3 har under snart 10 år investerat i Skellefteå och har med stort intresse följt den positiva utvecklingen i kommunen. Det är unikt att det säljs ett industrifastighetsbestånd av denna volym så koncentrerat i norra Sverige. Att vi lyckats förvärva fastighetsportföljen gör att vi blir en naturlig part till dem som söker kommersiella lokaler i Skellefteå, kommenterar Andreas Wahlén, vd NP3 Fastigheter.

Efter förvärvet uppgår NP3s uthyrningsbara area i Skellefteå till 201 000 kvadratmeter.

– Vår storlek, våra skalfördelar och vårt fokus på industri- och lagerfastigheter i norra Sverige gör detta till en bra affär som vi ytterligare skall kunna utveckla.

Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent och den genomsnittliga hyresdurationen uppgår till 2,7 år.

Förvärvet beräknas tillträdas under fjärde kvartalet 2021, under förutsättning att affären godkänns av Skellefteås kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2021. Förvärvet finansieras av  banklån och kassa.  Pangea property partners har varit säljarnas finansiella rådgivare och Falkenborn har biträtt NP3 juridiskt.