NP3 förvärvar fastighet i Örnsköldsvik

Fastighetsbolaget NP3 förvärvar en industri- och lagerfastighet med 57 500 kvm uthyrningsbar area för 250 miljoner kronor. Fastigheten ligger i Örnsköldsvik och tillträde sker andra kvartalet 2021.

Nyligen investerade fastighetsbolaget i industri- och handelsfastigheter för 220 miljoner kronor för att renodla sitt fastighetsbestånd. Den nya investeringen gäller en industri- och lagerfastighet i Örnsköldsvik med en uthyrningsbar area om 57 500 kvm och en tomtareal om 107 000 kvm. Fastigheten har en uthyrningsgrad på 90 procent och ett årligt hyresvärde på 35 miljoner kronor. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

Samtidigt har företaget avyttrat en hotellfastighet i Tällberg för 115 miljoner kronor och investerat i en minoritetsandel i hotellfastighetsbolaget Cibola.