NP3 köper fastigheter för 234 miljoner

Sundsvallsbaserade NP3 Fastigheter AB har i sju transaktioner förvärvat 13 fastigheter till ett fastighetsvärde om 234 miljoner kronor primärt för industri- och lagerändamål. Fastigheterna är belägna i Mora, Karlstad, Skellefteå samt Falun.


NP3 Fastigheter AB (“NP3”) har i sju transaktioner förvärvat 13 fastigheter till ett fastighetsvärde om 234 miljoner kronor primärt för industri- och lagerändamål.

Fastigheterna är belägna i Mora, Karlstad, Skellefteå samt Falun. Den uthyrningsbara arean uppgår till 42 200 kvadratmeter med en tomtareal om 194 400. Det årliga hyresvärdet uppgår till 21,9 miljoner kronor och den
genomsnittliga uthyrningsgraden för fastigheterna uppgår till 88 procent. Tillträde har skett på två fastigheter
och resterande fastigheter tillträds under fjärde kvartalet 2021.