NREP backas med dansk miljardinvestering

Danska Novo Holdings blir minoritetsägare på 25 priocent i NREP, som äger Logicenters. Fonden investerar samtidigt över en miljard i NREPs nya fastighetsfond, som ska ta bolaget utanför Nordens gränser.

Novo Holdings, som ägs av danska Novo Nordisk Foundation, investerade i NREPs fastighetsfonder första gången 2018. Utöver bolagsinvesteringen man nu gör, där man går in som 25-procentig delägare, investerar man 125 miljoner Euro i den nya fonden Nordic Strategies Fund IV som NREP nu reser.

– Vi har arbetat väldigt tätt med NREP och är övertygade om den långsiktiga hållbarheten i företagets koncept – finansiellt, socialt och miljömässigt, kommenterar Morten Beck Jørgensen på Novo Holdings, som även tar plats i NREPs styrelse.

NREP utvecklar fastigheter inom tre kärnsegment; bostäder, samhällsfastigheter och modern logistik, som står för omkring 25 procent av beståndet, under varumärket Logicenters.

– Vi var tidiga ute med att satsa på logistik när vi startade för 15 år sedan, , och planen är att nå 25 procent logistik även framöver. I Sverige är det vårt största segment och totalt har vi över 1 miljon kvadratmeter logistikytor i Norden, berättar Rickard Svensson-Dahlberg, NREPs grundare och partner.

Rickard Svensson-Dahlberg. Foto NREP

NREP förvaltar totalt ca 2,5 miljoner kvm fastighetsytor och har växt med omkring 30 procent per år det senaste decenniet, sett till omsättning, organisation och förvaltat kapital. I Sverige har NREP totalt drygt en miljon kvadratmeter fastighetsyta, utvecklingsprojekt inräknade. Nu tar man in sin första externa investerare i bolaget.

– Vi har uppvaktats av olika aktörer under flera år, som velat investera i eller köpa allt ifrån någon del till helheter. Det här beslutet har växt fram att ta in en partner, men utan att förlora kontrollen över bolaget. Det känns bra att Novo Holdings delar våra värderingar, de gillar vad de ser och vill inte komma in och göra om utan vara med på vår tillväxt utifrån den strategi vi satt. För oss ger det en ännu starkare balansräkning och möjlighet att växa, inte minst internationellt.

Vill expandera i Europa

Idag har NREP, som grundades 2005, har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Siktet på att växa utanför Norden har funnits länge, berättar Rickard Svensson-Dahlberg.

– Vi har haft möjligheten att investera utanför Norden i våra tre senaste fonder, men det har inte blivit så. Det har funnits tillräckligt många bra affärsmöjligheter att göra på hemmaplan. Innan Corona slog till så hade vi en ganska god idé om hur expansionen skulle se ut, där vi framförallt tittat på logistikkluster i norra Europa, med länder som Tyskland, Polen, Baltikum och Benelux. Nu har ju kartan ritats om litegrann.

Innan Corona slog till så hade vi en ganska god idé om hur expansionen skulle se ut

Sen är det inte bara att flyga över och handla, betonar han.

– Att expandera till ett nytt land hänger väldigt mycket på att få tag i rätt personer lokalt, med rätt egenskaper, kontaktnät och marknadskunskap, som vårt befintliga team kan kroka arm med. Vad vi hittar för människor avgör mer på vilka marknader vi väljer att investera än objekt och lägen. Att vi expanderar i Europa är bara en tidsfråga, men framtiden får utvisa vilken marknad som blir först.

Vad vi hittar för människor avgör mer på vilka marknader vi väljer att investera än objekt och lägen

Logistikmarknaden stark även framåt

När det gäller logistikfastigheter så har det segmentet klarat sig bland de bättre i Corona-krisen, menar han.

– Vissa hyresgäster har fått problem, särskilt inom vissa segment där man kanske servar hotell, restauranger och besöksnäring. Sen har bankerna stramat åt, så belåningsgraden är helt annorlunda nu, så marknaden blir trögare. Samtidigt gynnar ju det aktörer som har eget kapital.

När det gäller påverkan på längre sikt så kan Corona-krisen gynna logistikbranschen, tror Rickard Svensson-Dahlberg.

– De flesta blev nog ganska abrupt upplysta om att dagens just in time-system inte fungerar helt felfritt. Man kan ju tänka sig att det leder till att många drar lärdom av det här och ser ett ökad behov av att bygga upp större lager.

De flesta blev nog ganska abrupt upplysta om att dagens just in time-system inte fungerar helt felfritt.

Hållbara satsningar, som solcellsparken man bygger på Speeds lager i Borås, och innovativa utvecklingsprojekt, som det högautomatiserade jättelager som Logicenters bygger för Axfoods räkning i Bålsta, tror han också har framtiden för sig.

– Vi lär oss mycket i det här projekten, och jag tror att vi kommer att få se mer av den typen av innovativa lager i framtiden.

Om världen, och inte minst EU, gör något bra av erfarenheterna från Corona-krisen kan det också på sikt gynna marknaden, menar han.

– Det kan ju gynna den inhemska produktionen och logistikmarknaden på sikt om man väljer att flytta tillbaka produktion till Europa från Asien till exempel. Om EU hade fungerat som det var tänkt, så hade man nog kunnat fördela resurser betydligt effektivare, till exempel skickat sjukvårdsmaterial mellan länder. Krisen har visat hur viktigt det är att samarbeta. Men hur det blir sen är i mycket en politisk fråga.

Av Hilda Hultén