NREP kliver in i Polen

Fastighetsinvesteraren NREP tar klivet ut i norra Europa genom en första investering i Polen, där man förvärvat en logistikportfölj med potential att uppgå till 130 000 kvm. “Våra internationella kunder har ofta bett oss se över projekt i Polen och nu är vi glada över att kunna agera på efterfrågan”, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd för NREP Logicenters.

Efter 15 år i Norden utökar nu NREP sin verksamhet till Polen med bolagets två största affärsområden; logistik och bostäder. NREP kommer bygga upp ett team i Polen för att stötta expansionen.

– Polen beskrivs ibland som Europas tigerekonomi med låg arbetslöshet och ökade lönenivåer. Samtidigt släpar både utbud och kvalitet på fastigheterna efter Polens kraftiga och stabila tillväxt. Här ser vi en möjlighet att bidra med NREPs sätt att tillföra värde för alla involverade parter, kommenterar Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige, och tillägger:

– Min förväntan är att vi har förvärvat fastigheter till ett värde av upp till fem miljarder kronor och har 8-10 anställda i Polen vid årets slut.

Polen starkt europeiskt logistikläge

Matthias Kettelhoit. Foto Logicenters.

NREP har idag totalt 2 miljoner kvadratmeter logistikyta inom sin specialiserade logistikgren Logicenters. I portföljen finns bland annat Axfoods nya automatiserade omnilager i Bålsta. Totalt förvaltar NREP fastigheter värda över 100 miljarder kronor och har sedan tidigare investeringar i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Polen har under det senaste decenniet sett en årlig tillväxt på 3,6 procent, vilket är mer än det dubbla jämfört med EU-genomsnittet på 1,6 procent.  Polen är också en av Europas största logistikmarknader och jämfört med Sverige, är den polska redan fyra gånger större och växer fyra gånger snabbare. NREPs första investering inom logistiksegmentet är utköpet av börsbolaget BIK SA, en logistikfastighetsutvecklare med en portfölj på fyra befintliga logistikfastigheter med två potentiella utbyggnationer, samt en tomt. Den potentiella logistikytan mäter totalt mer än 130 000 kvadratmeter.

– Polen är en knutpunkt för logistik och försörjningskedjor, vilket tillsammans med de omfattande infrastrukturinvesteringarna som planeras här gör det till en väldigt intressant marknad för oss. Våra internationella kunder har ofta bett oss se över projekt i Polen och nu är vi glada över att kunna agera på efterfrågan, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd för Logicenters.

Fastigheterna har befintliga hyresgäster som FedEx, Dachser och mindre lokala bolag, och är belägna i södra Polen, en region med många verksamheter inom industri, transport och fabriker. Logicenters ska förvalta de nya fastigheterna, och bolagets kontor i Polen öppnar i sommar.