NRP och Wilfast köper Rustas nya centrallager

Wilfast har tillsammans med den norska samarbetspartnern Ness, Risan & Partners (NRP) förvärvat Rustas nya centrallager i Norrköping som beräknas stå färdigt i september 2021.  

Norska Ness, Risan & Partners, NRP, och svenska Wilfast har ett samarbete där NRP är huvudägare och Wilfast är delägande partner med förvaltningsuppdrag för hela NRPs svenska fastighetsbestånd. Wilfast har aktivt medverkat i genomförandet av transaktionen och medverkar även som medinvesterare i projektet. Vid tillträdet tar Wilfast över förvaltningen av projektet.

– Vi har en lång och mycket väl fungerande relation med Rusta vilket är en viktig anledning till att vi har fått möjlighet att förvärva den här fina logistikfastigheten där vi samtidigt ingått ett långsiktigt hyresavtal med Rusta, säger Mattias Wilson, vd på Wilfast, i ett pressmeddelande.

Äger både gamla och nya

Den nya fastigheten är på ca 68 000 kvadratmeter och är belägen intill Rustas befintliga lager om 117 000 kvadratmeter som redan idag förvaltas av Wilfast tillsammans med Ness, Risan & Partners.

– Det befintliga lagret förvaltar vi tillsammans med NRP sedan 2015 och vi har redan hunnit medverka till flera utbyggnader. Att vi nu får förtroendet att även förvärva det nya lagret är naturligtvis väldigt roligt och ett kvitto på att Wilfast är en kompetent, erfaren och professionell transaktionspartner och förvaltare av logistikfastigheter, fortsätter Mattias Wilson.

Rusta grundades 1986 och har idag nära 170 varuhus i Sverige, Norge, Tyskland och Finland. Den framgångsrika affärsmodellen har ända sedan starten fokuserat på en effektiv logistikhantering, vilket starkt har bidragit till den snabba tillväxten.

– Med Wilfast som förvaltare kan vi känna oss trygga med att allt fungerar. De har genom åren visat att de är professionella och lyhörda vilket innebär att de hanterar förvaltningsärenden snabbt och effektivt. Det gör att vi fullt ut  kan fokusera på vår kärnverksamhet, att vara en effektiv import- och detaljhandelskedja, kommenterar Anders Forsgren, grundare och huvudägare till Rusta.