NTEX öppnar terminal i Malmö

En ökad efterfrågan på trepartslogistik, mycket till följd av en ökad e-handel, medför att NTEX fortsätter att växa kraftig både inom och utanför Sveriges gränser. Nu flyttar bolaget in i Mileways 11 000 kvm stora terminal i Malmö.

NTEX är en privatägd logistikleverantör som erbjuder konkurrenskraftiga, transport- och logistiklösningar för väg, sjö, flyg samt tredjepartslogistik. Bolaget startades 2003 i Göteborg och har sedan växt organiskt och genom många företagsförvärv. Idag har bolaget 600 medarbetare i nio länder och omsätter på 2,7 miljarder SEK. 

I våras öppnade NTEX ett kontor i Malmö med fyra anställda som i första hand fokuserar på transporter till och från Tyskland, Österrike och Schweiz. 

Från den nya Malmöterminalen kommer NTEX att kunna erbjuda gamla och nya kunder dagliga transporter till hela Sverige, samt utlandstransporter till och från i första hand Tyskland, Österrike och Schweiz. 

– Tillsammans med NTEX Inrikes i Malmöregionen har denna verksamhet gått över förväntan och därför är det nu dags att utöka med fler och större lokaler, kommenterar NTEX grundare och vd Thomas Ström, i ett pressmeddelande.
– Viktigt att poängtera är att vi ser denna satsning som ett komplement till vår verksamhet i Helsingborg, där vi hanterar gods till och från övriga Europa.

Snabbväxande Malmöverksamhet

Idag har antalet anställda på ”utrikeskontoret” i Malmö ökat till nio och under 2022 räknar platschefen, Stefan Lendenfelt med att det kommer ytterligare ett antal nya medarbetare. Detsamma gäller NTEX inrikes.

– Ja, vi är i full gång med rekryteringen av både trafikledare och fler lagerarbetare. Totalt räknar vi med att den nya anläggningen kommer att medföra ett 20-tal nya medarbetare under 2022, kommenterar Anette Yngvesson, Managing Director på NTEX inrikes.

NTEX hyr redan idag tre lokaler i Göteborgsområdet av Mileway. Den nya fastigheten i Malmö omfattar en logistikterminal samt kontorsutrymme, och gör det möjligt för NTEX att samla två existerande anläggningar, som nu ligger 30 km från varandra, under ett tak. Som en del av hyresavtalet kommer en uppgradering av byggnaden att göras för att möjliggöra en ännu mer effektiv användning av faciliteterna.

I den 11 000 kvadratmeter stora logistikterminalen med lager- och kontorsutrymmen kommer företaget att bedriva tredjepartspartslogistik och modern terminalverksamhet, och företaget ser stora fördelar och synergieffekter med att verksamheterna inom såväl utrikes som inrikes nu samlas under ett och samma tak i Malmöregionen, på gränsen till kontinenten.

– Allt fler befintliga och potentiella kunder efterfrågar lagerutrymme och trepartslogistik i kombination med snabba och effektiva godstransporter med utgångspunkt från Malmöregionen. Mot den bakgrunden blir den nya fastigheten helt perfekt för oss, kommenterar Thomas Ström.

Utökar med fler terminaler

I juni stod det klart att Platzer bygger en ny terminal på 14 000 kvm åt NTEX i Torslanda, Göteborg. Den nya terminalen i Malmö ägs av Mileway, Blackstones nordiska fastighetsbolag för last mile-logistik och ligger i anslutning till Malmös större trafikleder och Inre Ringvägen, som leder direkt till E6/E20 och E22. Här erbjuds goda lastningsmöjligheter med 19 dockningsportar.

– Nu får vi en ännu större anläggning för effektiv terminalverksamhet i Skåne, som kommer att bli ett perfekt komplement till vår verksamhet i Helsingborg. Tillsammans gör nu dessa verksamheter att vi är väl rustade för att hantera såväl inkommande som utgående gods från hela Sverige och alla Europas länder, säger Thomas Ström.

Innan NTEX tar över hela fastigheten kommer Mileway göra en hel del specialanpassningar just för NTEX verksamhet.

– Mileway är alltid intresserade av att utveckla våra fastigheter tillsammans med våra hyresgäster, och då NTEX sedan tidigare är hyresgäst hos oss i Göteborg är det fantastiskt att kunna bidra till deras expansion och att anpassa lokalerna för att passa deras verksamhet perfekt även i Malmö, kommenterar Henrik Ogard, Asset Manager på Mileway.

Av Klara Eriksson