NTEX testar biogasdriven dragbil

Transport- och logistikbolaget NTEX testar nu en lastbil driven av flytande biogas i samarbete med Gasum och Volvo Lastvagnar. Om testet går bra kan bolaget investera i sin första gaslastbil 2022.

– Testet med den biogasdrivna lastbilen är viktigt för att vi ska kunna utveckla våra transporter ytterligare. Det känns viktigt för framtida generationer att vi gör det vi kan för att dra ner på CO2-utsläppen, kommenterar Thomas Ström, vd och grundare av NTEX.

Den gasdrivna dragbilen lämnades nyligen över till chauffören Slavek Myka, tillsammans med en genomgång av fordonet och hur det nya drivmedlet tankas. Slavek kör för Transscandinavian AB och är den som kommer provköra fordonet mellan Göteborg och Norrland, på uppdrag av bolaget. Utvärdering kommer göras efter en testperiod i maj och efter sommaren. Om allt går planenligt kommer bolaget investera i sin första gaslastbil under 2022.

– Vi är mycket glada att NTEX intresserar sig för flytande biogas och vill testa produkten med Volvo Lastvagnar och oss på Gasum. Det är ett bra sätt att få mer kunskap om drivmedlet och de olika fördelarna. Jag tror säkert att NTEX kommer bli nöjda och hoppas de väljer att fortsätta den inslagna vägen, kommenterar Claes Westling, försäljningschef på Gasum.

Lastbilen kommer tankas på Gasums stationer och kortet är låst till flytande biogas (LBG). Genom att tanka flytande biogas istället för traditionell diesel beräknas de kunna minska koldioxidutsläppen med cirka 9,5 ton per 1000 mil.