Nu blir Bring Frigo återigen Frigoscandia

Texten har uppdaterats.

I våras gick Posten Norge ut med att man planerade att sälja Bring Frigo till Tyska Aurelius, och att livsmedelslogistikern i samband med det skulle återta sitt gamla namn: Frigoscandia. Affären blev inte av, men namnbytet kommer nu ändå att ske. “Att den kommunicerade försäljningen av Bring Frigo i våras i slutändan inte genomfördes ändrar inte strategin för bolaget”, kommenterar Peter Haveneth, vd på Frigoscandia.

Frigoscandia grundades 1948, då under namnet Helsingborgs Frys. I takt med att företaget växte på den internationella marknaden bytte man namn till Frigoscandia år 1968, vilket sedan användes fram tills att Bring förvärvade bolaget.

–  Vi har under några år genomfört en stor förändringsresa där vi bl.a insourcat alla funktioner till Bring Frigo igen ( såsom IT,HR, Finans, Marknad etc ) för att kunna stå helt på egna ben. Vi har också i det sammanhanget utvecklat ny affärsplan och i den är namnbyte till att återgå till att agera under varumärket Frigoscandia en naturlig del. Denna affärsplan är under implementering och nu genomförs namnbytet i praktiken planenligt till Frigoscandia. Detta är något vi är otroligt glada och stolta över, och det förstärker ytterligare den riktning vi tagit som bolag, förklarar Peter Havaneth i ett mejl till DL.

– Att den kommunicerade försäljningen av Bring Frigo i våras i slutändan inte genomfördes, där Posten Norge sedermera kommunicerade att man hävde avtalet pga av att köpande part inte uppfyllde avtalade åtaganden, ändrar inte strategin för bolaget.

Anrik livsmedelslogistiker

Frigoscandias tidigare logotyp med tillhörande grafiska profil har uppdaterats för att skapa en tydlig koppling till de stora satsningar som nu görs inom företaget, bland annat inom digitalisering och hållbarhet.

– Frigoscandia som namn har fortfarande en stark igenkänning på marknaden. Det är såklart något vi vill dra nytta av tillsammans med den positiva resa vi gjort under namnet Bring Frigo.

Omprofileringen kommer att ske successivt med start i augusti 2021 och vidare in i 2022.

Av Klara Eriksson