Nu börjar EUs nya fuskregler gälla – svensk lagstiftning inte klar

Den 2 februari trädde EUs nya mobilitetspaket i kraft, med nya regler om bl a utstationering, med syfte att stoppa fusket i åkeribranschen. Bland annat låter reglerna gälla att svenska löner ska gälla på vägarna. Den svenska lagstiftningen är dock ännu inte på plats, och väntas inte bli det förrän halvårsskiftet.

EU-länderna har haft 1,5 år på sig att implementera EU:s nya mobilitetspaket i svensk lagstiftning, men än så länge finns inget färdigt lagförslag gällande utstationering, något som Sveriges Åkeriföretag beklagar.

Rickard Gegö. Foto Sveriges Åkeriföretag

– Att yrkesförare ska ha svenska löner när de kör i Sverige är nog den viktigaste delen för att få ordning på fusket, den osunda konkurrensen och utnyttjandet av utländsk arbetskraft i transportbranschen. Men utan svensk lagstiftning på plats är det nya regelverket verkningslöst just nu vilket är synd, kommenterar Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Från och med 2 februari 2022 gäller nya regler för utstationering inom EU. Arbetsgivare som utstationerar förare inom vägtransportbranschen ska då skicka in en utstationeringsdeklaration i EU-kommissionens portal. Deklarationerna som ska kunna visas upp vid en eventuell vägkontroll. De nya reglerna för utstationering är en del av det EU-gemensamma mobilitetspaketet där vi fått skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör- och vilotider och cabotagetransporter. 

– En fungerande kontrollverksamhet är en förutsättning för att stoppa fusket i transportbranschen och för att ge yrkesförare från hela EU ett drägligt liv. Men åter igen hänger inte den svenska lagstiftningen med vilket ger fel signal mot den seriösa delen av branschen, fortsätter Rickard Gegö.   

Bland annat Danmark och Frankrike har lyckats få färdigt lagstiftning i tid, men inte Sverige med flera medlemsländer.

Hur de nya reglerna kring löner ska tolkas och efterlevas är dock en komplicerad fråga, vilket kan vara skälet till att lagtstiftningen tar tid att få på plats.

– Detta är oerhört komplicerat, eftersom lönesättningen i olika länder skiljer sig åt, med kollektivavtal eller minimilöner. Sen är frågan hur man räknar ut lönen, ska t ex traktamenten räknas med?  Det kommer att bli svårt att både följa reglerna och att se till att de efterlevs, konstaterade Tommy Pilarp, transportjurist på Pilarp Law vid ett webinar om mobilitetspaketet i höstas. 

Den 21 februari 2022 införs ytterligare regler kopplade till mobilitetspaketet. Bland annat skärpta krav i tillståndsförordningen, skärpta regler för användning av utländska fordon och krav på att polisen ska kontrollera vägarbetstid.

– Nu är det hög tid att regeringen visar att de menar allvar med att få ordning på fusket i transportbranschen och skyndar på implementeringen. Mobilitetspaket ger oss stora möjligheter men svensk lagstiftning och en fungerande kontrollverksamhet måste finnas på plats, avslutar Rickard Gegö. 

Enligt uppgifter från Sveriges Åkeriföretag är det en rimlig uppskattning att lagstiftningen om utstationering kan finnas på plats tidigast vid halvårsskiftet.