Nu införs parkeringsförbud för elsparkcyklar

Regeringen har beslutat att elsparkcyklar inte längre ska få parkera på gång- och cykelbanor, vilket gör det lättare för kommuner och Polismyndigheten att flytta felparkerade fordon. Kostnaden för flytten ska betalas av elsparkcykelföretagen.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär ett parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, annat än på en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar. De nya reglerna innebär att kommuner och Polismyndigheten lättare kan flytta elsparkcyklar när de står på gång- och cykelbanor.

Genrebild av elsparkcykel i Lund. Foto News Øresund/Emil Persson.

– Slängda och slarvigt parkerade elsparkcyklar har tyvärr blivit vardag i många städer. Kommuner och elsparkcykelföretag har hittills inte klarat av att styra upp parkeringskaoset. Därför inför vi nu ett parkeringsförbud på gång- och cykelbanor. Det ska vara ordning och reda på våra gator och torg, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Huvudregeln är att fordonen ska flyttas till en särskild uppställningsplats, men även kortare förflyttningar av cyklarna kan tillämpas. Det är elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaden för flytten. Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2022.