Nu kommer framtidens hamnapp – först i Gävle hamn

Appen – som ger nyckelaktörer i hamnen delad information om anlöp – implementeras i Gävle hamn under 2020. Appen är en del av EU-projektet “Efficient Flow”.

Som enda svenska hamn deltar Gävle hamn i Sjöfartsverkets EU-finansierade projekt ”Efficient flow”, som ska göra anlöpen mer effektiva.

Tanken bakom är att olika aktörer i logistikkedjan vid en anlöp ska slippa och jaga och ringa varandra för att få information om hur ett anlöp förlöper.

– Det kan vara ett tiotal olika aktörer inblandade och idag sitter alla och ringer runt till varandra. Bogserbåtar, lotsar, förtöjare, hamnmyndigheten, mäklare, lastnings- och lossningsledare, containerterminal och så vidare, kommenterar Linda Astner, chef för Hållbarhet och digitalisering
i Gävle hamn, samt projektledare för Port Activity App.

Det sker ofta förändringar i en hamns verksamhet, tider förskjuts, väder och vind påverkar. Om alla sitter med rätt information, både planerade och aktuella tider, kan anlöpen göras smidigare och tiden som fartygen behöver ligga och vänta med motorerna på minimeras.

Genom appen kommer anlöpsprocessen för fartyg att effektiviseras och därigenom öka sjöfartens konkurrenskraft samt bidra till mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn.

Appen ska samverka med STM, Sea Traffic Management (Sjöfartsverkets initiativ för förbättrad information mellan land och fartyg), men vara mer specificerad för hamnklustret. Genom att designa och skapa en ny modern lösning från grunden, med en app med öppen källkod, tillgängliggörs en skalbar och kostnadseffektiv lösning för hamnar.

– Testversionen är klar och appen samt en webbsida med samma information kommer lanseras under 2020. Källkoden är öppen, fast den måste förstås anpassas till den egna hamnens förutsättningar om fler ska kunna använda den, kommenterar Linda.