Nu ska elvägarna rullas ut

300 mil elväg till 2035 vill regeringen och samarbetspartierna rulla ut t o m 2035, det presenterades av infrastukturminister Tomas Eneroth idag på en pressträff. – Nu slutar vi testa och nu kör vi, sammanfattade han regeringens förslag.

Regeringens förslag för att snabba upp elektrifieringen av transportsektorn presenterades idag av Tomas Eneroth och den består av fyra delar.

Dels inrättar regeringen en elektrifieringskommision med kansli på infrastukturdepartementet, med representanter för näringsliv, intresseorganisationer och forskning, som tillsammans med regeringskansliet ska se till att man snabbt kan förse elvägar och snabbladdningsstationer med el, och rådge i andra frågor kring affärsmodeller etc.

Elektrifieringskommisionen:

Källa: Regeringskansliet.

Dels får trafikverket i ansvar för att rulla ut elvägar – så mycket som 300 mil t o m 2035 är målet – vilket skulle sänka utsläppen från de tunga transporterna med 50 procent på dessa vägar, i första hand tunga godsstråk. Väghållare blir den som bygger och driftar den nya infrastrukturen.

Samtidigt byggs laddinfrastrukturen på vägarna ut. Trafikverket får i uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. Målet för utbyggnaden är att den sker i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn, och samordnas med pågående utbyggnad av snabbladdning. Upppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Dessutom tillsätts en utredning av regelverket för elvägarna och hur betalningen för användandet ska ske –den ska presentera ett färdigt förslag på regelverk redan 1 sep 2021.

– Vi måste öka tempot i klimatomställningen och i omställningen av transportsektorn och skapa hopp och framtidstro, sa Tomas Eneroth på presskonferensen.

Av Klara Eriksson