Nu startar första handelsplatsen för överskottseffekt

Effektbrist i elnätet är en fråga som varit på tapeten de senaste åren – en fråga som bara blir aktuellare. Men idag öppnar vad som av många ses som en del av lösningen – en marknadsplats för överskottseffekt. Först ut är Stockholmsregionen.

Den 1 december öppnar en helt ny marknadsplats för effektflexibilitet i Stockholmsregionen – Sthlmflex. Den nya marknaden är unik i sitt slag, öppnar för nya aktörer att delta och gör det lönsamt att planera och vara flexibel med elanvändningen.

– Lanseringen av den nya marknadsplatsen handlar om att förbereda oss för en framtid där vi kommer att behöva ett mer dynamiskt elsystem samtidigt som det ska bidra till att vi bättre kan möta elektrifieringen av Stockholmregionen, kommenterar Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

Till skillnad från den vanliga elhandeln, där elproducenter och elhandlare säljer el, får nu elanvändare och elproducenter, företag och hushåll alla möjlighet att erbjuda effektflexibilitet mot betalning när efterfrågan på eleffekt orsakar flaskhalsar i näten. På så sätt kan effekt frigöras när elanvändningen slår i taket, till exempel under kalla vinterdagar.

– Intresset för att vara med är väldigt stort från industrier, elproducenter, fastighetsägare och aggregatorer. Vi bedömer att den koordinerade samverkan och den nya marknadsplatsen kan frigöra effekt motsvarande vad hela Södermalm använder, kommenterar Bengt Johansson, affärsutvecklare på Ellevio.

Kan frigöra effekt motsvarande vad hela Södermalm använder

Bakgrunden till initiativet är den ansträngda situationen med kapacitetsbrist i Storstockholms elnät. Fler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elförbrukningen ständigt ökar i Storstockholm. Elnätsföretag rekordinvesterar i nyetableringar och upprustningar av kablar, ställverk och annan utrustning, men innan allt är färdigbyggt kan kalla vinterdagar göra att efterfrågan på el plötsligt ökar dramatiskt. Kapaciteten i elnäten riskerar då att slå i taket.

Den första fasen är ett FoU-projekt som drivs av Svenska kraftnät tillsammans med regionnätsföretagen Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Koordineringen och flexibilitetsmarknaden i Storstockholm är den första av sitt slag att testas och har potential att bli den största i landet om den sedan blir permanent.

– Det som gör Sthlmflex unikt är att det sker i Sveriges största region med 26 kommuner, inom ett område med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. De tillgängliga flexibilitetsresurserna i regionen kommer för första gången kunna avropas där trycket på elnäten är som störst, kommenterar Yvonne Ruwaida, affärsstrateg Vattenfall Eldistribution.

Om SthlmFlex
Projektet SthlmFlex drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Den inledande testperioden pågår mellan 1 december 2020 till 31 mars 2020, då förbrukningen under de så kallade höglastmånaderna är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Förhoppningen är marknaden med effektflexibilitet ska etableras permanent därefter. Marknaden omfattar hela Stockholmsregionen med totalt 26 kommuner.