“Nudga” igång godstrafik nattetid på räls

Staten borde “nudga” igång intermodal godsnattågstrafik och t ex upphandla en godstransportsträcka under ett par år, det skriver Fossilfritt Sverige och en rad stora godsaktörer, i en debattartikel i Ny Teknik.

Enligt författarna finns fler intressenter för att starta upp intermodal godsnattågstrafik i Sverige igen. Tågoperatören Real Rail Sweden har till exempel planer på att starta upp sträckan Göteborg – Eskilstuna – Stockholm som fullt utnyttjad skulle kunna ersätta 11 000 lastbilstransporter och kapa utsläppen med över 4000 ton koldioxid per år.

Aktörer som Dagab, Postnord och Carlsberg Sverige ska ha anmält intresse för att utnyttja detta nattåg som därmed är belagt till 30 procent.

“Det räcker dessvärre inte för att få affären att gå ihop. Åtminstone 60 procent av trailervagnarna behöver vara fulla för att det ska bära sig ekonomiskt.”

“Här har staten en viktig roll att fylla genom ekonomisk ”nudging”, skriver författarna, som menar att staten skulle kunna knuffa igång trafiken genom att upphandla en godstransportsträcka under ett par år på samma sätt som man gjort med personnattågstrafiken till Jämtland.

Ett annat sätt att stötta skulle kunna vara att införa ett breddat ekobonussystem på det sätt som har föreslagits av Trafikanalys. Det bygger på att transportköpare, tågoperatör och terminalägare gemensamt ansöker om att få ersättning under ett par års tid för att skapa en ny transportlösning som gör att en ökad mängd av godset går över till järnväg.

Debattartikeln är undertecknad av Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige, Helena Blom, transportchef, Dagab Inköp & Logistik, Peter Hammarstedt, vd, Carlsberg Sverige, Mathias Krümmel, vd, PostNord Sverige AB, David Sandahl, vd, Real Rail Sweden, Micael Svensson, chef Affärsområde Kombiterminaler, Jernhusen AB och Claes Sörman, teknisk chef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB.