Ny affärsutvecklare till Tempcon

Magnus Persson hade följt företagets utveckling på distans, när chansen att bli affärsutvecklare var han inte sen att ta sig an utmaningen. Han började på sin nya tjänst den 19 april.

Den 19 april tillträdde Magnus Persson sin nya roll som affärsutvecklare på Tempcon Group. Han har tidigare haft flera chefsroller inom transport- och logistikbranschen och kommer närmast från Martin & Serveras anläggning i Enköping där han var platschef. Nu fokuserar han på att sätta sig in i den nya organisationen, dess struktur och dotterbolag.

– Utifrån det måste vi sedan utveckla affärerna där jag hoppas kunna bidra positivt med mina erfarenheter. För mig är det viktigt att jobba med alla ingående funktioner och att bygga en organisation där alla förstår och ser sin plats. Det här ska vi göra tillsammans med kunderna och personalen, kommenterar Magnus Persson.

Huvudfokus i den nya tjänsten blir att utveckla och förbättra verksamheterna. Det vill han göra utifrån ett strukturerat arbetssätt.

– Det skapar tydlighet. Det är också oerhört viktigt att involvera personalen i utvecklingsarbetet för att få med olika synvinklar på frågorna samtidigt som implementeringsarbetet många gånger underlättas om man varit med redan från start.