Ny autonom transportlösning på allmän väg testas i Hässleholm

Autonoma hubb till hubb-leveranserna på allmän väg i Sverige blir snart verklighet i Hässleholm. Det är livsmedelstransporterna mellan Bergendahls Food och Autoport logistikcenter som ska ske med autonoma, eldrivna lastbilar.

Projektdeltagarna räknar med att ha elektrifierade, autonoma lastbilstransporter i drift inom ett till två år. I projektet ingår även att automatisera i- och urlastning. 

– Vi ser att utvecklingen mot smarta hållbara transporter går för långsamt. Genom att göra ett skarpt projekt vill vi visa att tekniken redan finns men att det krävs ett nytt mindset för att påskynda omställningen. Affärs- och miljömässiga vinster sker på alla nivåer såsom energi, effektivitet och logistik med mera, kommenterar Magnus Sjöström, digitaliseringsexpert på AFRY, projektet, som drivs av ett konsortium bestående av AFRY, E.ON, Bergendahls Food och Autoport i samarbete med Scania.

Tar helhetsgrepp kring autonomi

De deltagande aktörerna ska undersöka allt från laddinfrastruktur med solceller till vilken mjukvaruutveckling som behövs för befintliga logistik-, fordons- och navigeringssystem: till exempel hur eldrivna autonoma fordon kan utnyttja tiden för av- och omlastning till att ladda batterierna och samtidigt vara uppkopplade mot internetbaserade logistiksystem. Vidare kommer aktörerna att skapa ett ekonomiskt och juridiskt ramverk, som kan användas av andra aktörer i Sverige för att bidra till en sammanhållen värdekedja i transportsystemet. 

Lokal energiförsörjning

Projektet ska möjliggöra autonoma transporter mellan Bergendahls Food och Autoport logistikcenter i Hässleholm, och inleds med en förstudie. I steg två och tre kommer transporterna att utökas, först lokalt och sedan regionalt. 

– Vad som gör projektet unikt är att vi tittar på hur lastbilarna – och i förlängningen även aktörerna i området där transporterna sker – kan använda lokalt producerad energi från till exempel solceller, samt delning, balansering och lagring av energi för att skapa energieffektivitet genom hela värdekedjan. Detta för att möjliggöra en smart, hållbar helhetslösning, som framöver ska kunna etableras på fler ställen, kommenterar Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.  

Följande aktörer ingår i projektet: AFRY, Autoport, AI Innovation of Sweden, Bergendahls Food, E.ON, Future by Lund, Hässleholms kommun, Hässleholm Miljö, Regionfastigheter i Region Skåne, Rymdstyrelsen, Scania, Wexoe samt Øresundsbro Konsortiet.

– Vi från Hässleholms kommun anser att detta är mycket viktig och strategisk satsning för att utveckla vårt näringsliv samt näringslivets framtida smarta logistik- och transportlösningar. Det är mycket positivt att Hässleholm lokalt är en del av denna spännande utveckling. Hässleholms kommun samt vårt bolag Hässleholm Miljö följer satsningen i en referensgrupp, kommenterar Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.