Ny battericellsfabrik planeras i Svenljunga

Logistea AB (tidigare Odd Molly) har tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion i Svenljunga kommun, söder om Borås. Samtidigt har JVet tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvm markyta med Svenljunga kommun. Besked väntas från både Northvolt och Volkswagen om lokalisering av nya battericellsfabriker.

Logistea har, tillsammans med JV-partner Hansson Holding AB ingått en avsiktsförklaring om att teckna hyresavtal med en icke namngiven internationell battericellstillverkare som designar och producerar litiumbattericeller.

Enligt Dis efterforskningar rör det sig troligen inte om Northvolts nästa battericellsfabrik efter Skellefteå. Andra aktörer som planerar battericellsfabriker är norska Freyr Batteries – men den verkar hamna i Vasa, Finland. Men även Volkswagen ska bygga fem battericellsfabriker, där lokaliseringen av en av dem, i Salzgitter i Tyskland är klar, men besked om de två nästa väntas våren 2022.

JV-bolaget har tecknat ett exklusivt markreservationsavtal som omfattar en markyta om cirka en miljon kvadratmeter strategiskt belägen i Lockryd i Svenljunga kommun, som är en del av Business Region Borås. Total uthyrbar yta för den planerade battericellsanläggningen beräknas till cirka 380 000 kvadratmeter. Det aktuella markområdet möjliggör även etablering för underleverantörer och annan bebyggelse.

– Logistea har en tydlig målbild och strategi att växa kraftfullt inom moderna fastigheter för logistik och lätt industri. Avsiktsförklaringen som vi idag har tecknat med den internationella battericellstillverkaren skapar grund för att bli ett av de större industriprojekten under senare år i Sverige. Vi ser fram emot att tillsammans med hyresgästen, Business Region Borås samt Svenljunga kommun utveckla området. Samarbetet bekräftar regionens attraktionskraft för framåtriktade och internationella etableringar, kommenterar Niklas Zuckerman, vd, Logistea AB, i ett pressmeddelande.

JV-bolaget ägs till 95 procent av Logistea AB och 5 procent av Hansson Holding AB. Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun, vilket bedöms kunna ske under inledningen av 2022, och av en lagakraftvunnen detaljplan.

– Vi ser fram emot att ta nästa steg för att utveckla denna etablering till att bli den framgångssaga för alla inblandade parter som den kan bli. Vi har ett fantastiskt samarbete här i Boråsregionen som vi nu kan utveckla ytterligare under arbetet med denna stora etablering, kommeneterar Magnus Nilsson, kommunchef, Svenljunga kommun.

Logistea kommer att lämna mer information om projektet i takt med dess utveckling.