Ny biodieselfabrik i Piteå ökar kapaciteten med 50 procent

Efterfrågan på förnyelsebara drivmedel ökar, vilket är bakgrunden till utbyggnaden av Sunpines anläggning i Piteå. Den nya fabriken, som lämnades över i november, ökar produktionskapaciteten av hållbar talldiesel med cirka 50 procent, vilket innebär att företaget kommer kunna leverera 3 procent av Sveriges dieselbehov.

Sunpine är världsledande bioraffinaderi när det gäller hållbara produkter som baseras på sulfatmassabrukens restprodukt tallolja. Företaget grundades av entreprenören Lars Stigson och produktionen av talldiesel invigdes i maj 2010. Idag ägs Sunpine av Preem, till vilket all diesel levereras samt Södra Skogsägarna, Sveaskog och Lawter.

I och med den ökande efterfrågan på förnyelsebara drivmedel så beslutade Sunpine 2018 att investera i en ny fabrik.

– Vi har tidigare producerat cirka 95 000 kubik talldiesel per år och med en ny fabrik intill vår befintliga skulle vi kunna öka kapaciteten med cirka 50 procent, säger Ulrika Hagman, projektledare för investeringar hos Sunpine.

– En av de största utmaningarna med bygget var att bygga en ny fabrik intill den befintliga, utan att störa pågående produktion. Det krävdes bland annat en avancerad logistikplanering för att kunna hantera alla transporter och samtidigt få in kranar och utrustning för de delar som behövdes, säger Ulrika Hagman.

Afry fick uppdraget som ingenjörspartner, vilket omfattar alla tekniska discipliner, upphandling, projektledning- och byggledningstjänster. Entreprenörer upphandlades under 2019 och Install fick helhetsansvaret för elentreprenaden vid den nya fabriken. Elektroskandia levererade all elmateriel till projektet. Afry lämnade över anläggningen till Sunpine i oktober och i november startades anläggningen upp.

– Vår nya fabrik byggdes enligt tidplan och vi kunde köra igång produktionen som det var tänkt. Vi är jättenöjda med slutresultatet och det fina samarbete vi haft med alla inblandade i projektet, avslutar Ulrika Hagman.