Ny bok om cirkulär logistik

“Cirkulär logistik – Praktiska exempel på cirkulär supply chain management” är en ny lärobok där logistikens frågeställningar kopplas till principerna inom cirkulär ekonomi. “Jag hoppas att boken ska öka kompetensen kring cirkulär ekonomi bland logistiker, och bidra med kunskap om hur man går från planer till handling” säger författaren Leena Kossila.

Leena Kossila har ännu en gång intervjuat en rad företag i flera olika branscher om hur de arbetar med cirkularitet, ett arbete som resulterat i nya boken “Cirkulär logistik – Praktiska exempel på cirkulär supply chain management”. Boken är en uppföljare till boken ”Cirkulära materialflöden i praktiken”.

– Fokuset och angreppssättet skiljer sig mellan böckerna. Den första boken ger en introduktion och kan läsas av “vem som helst”, medan Cirkulär logistik nördar in sig på de logistiska utmaningarna inom cirkulär ekonomi.

Boken bjuder på insikter i hur företag i olika branscher löser cirkulära utmaningar i praktiken och ger kunskap om områden som affärsmodeller, spårbarhet, planering av produktion och samordning av första- och sista-milen-transporter.

Leena Kossila är logistikkonsult på MPS & Affärssystem och har arbetat med logistik- och produktionssystem i olika roller under många år. När hon en dag fick en föreläsning av en 6-åring om hållbarhet väcktes nyfikenheten om cirkulär ekonomi. Hon tyckte dock att det saknades både böcker och kurser om cirkulär ekonomi för logistiker.

– Detta ledde till att jag själv började samla kunskap och intervjua företag om deras cirkulära arbeten.

Nu har arbetet resulterat i två läroböcker och en ny grundkurs i cirkulära materialflöden hos Logistikföreningen på Plan, där hon också är engagerad i Region Syd.  

– Hållbarhetsfrågorna står redan högt på agendan hos många organisationer och jag har träffat många hållbarhetschefer som blivit duktiga på logistik. Men cirkulär logistik är ännu ett område under utveckling.

Leena Kossila hoppas att Cirkulär logistik ska bidra till att fler logistiker kan bli duktiga på cirkulär ekonomi.

– För de som söker kunskap eller inspiration ger boken otaliga exempel på vad det innebär att gå från planer till handling.

Av Hilda Hultén