Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn AB har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj istället för att ha motorerna igång. Nu färdigtestas elanslutningen till ytterligare en kaj i hamnen vilket innebär att fler fartyg kan koppla upp sig mot el redan inom några veckor.

Genom att elansluta fartyg vid kaj minskar koldioxidutsläppen kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum. Dessutom ger lösningen en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartygen. Det är kajplats 712 i Göteborgs hamns roroterminal som nu sluttestar sin anläggning för elanslutning.

Men även det anlöpande fartyget måste vara anpassat för elanslutning. Rederiet DFDS satsar stort på att anpassa sina fartyg för elanslutning och det är deras fartyg Flandria Seaways som blir först ut att ansluta mot den nya anläggningen.

– En ökad andel av våra fartyg anpassas för att kunna elansluta och det blir därför allt viktigare för oss att hamnarna kan erbjuda anläggningar för elanslutning, kommenterar Poul Woodall, seniorrådgivare klimat och miljö på DFDS.

Energihamnen näst på tur
Nästa elanslutningsprojekt i hamnen initierades redan förra året och denna gång är det Göteborgs hamns energihamn som utreds för elanslutning. Projektet är unikt eftersom Göteborgs hamn då skulle bli först i världen med elanslutning av tankfartyg inom explosionsklassad miljö.

Sedan tidigare är elanslutning möjlig vid Stena Lines kajlägen vid Majnabbe och Masthugget i Göteborgs hamn, samt vid kajplats 700 i Älvsborgshamnen.