Ny, första biogasstation i Trondheim

Den norska staden Trondheim kommer att få sin första tankstation för gas i sommar. Stationerna är en del av Gasums nordiska nätverk av tankstationer med gas för tunga fordon och kommer att ha både flytande och komprimerad gas. Projektet är ett samarbete mellan Gasum och Coop och möjliggör en logistiklösning som ger låga utsläpp för flera aktörer i området.

Gasums första tankstation i Trondheim sker i samarbete mellan den kooperativa detaljhandelskedjan Coop och Gasum. Samarbetet är ett mycket efterlängtat initiativ även från andra lokala företagare, enligt ett pressmeddelande. Stationen ligger på mark som ägs av Coop och kommer att användas för att förse Coop med förnybar biogas för deras transportpartner och bidra till att minska utsläppen från tunga transporter. Stationen kommer att vara öppen för alla som vill tanka biogas.

– För Coop är det ett viktigt samarbete. Förnybar biogas är ett mycket bra alternativ för att bidra till en minskad klimatpåverkan från Coops transporter och vi ser fram emot att stationen ska öppna, kommenterar Tor Inge Hegvold, logistikchef för regionen mellersta Norge.

– Det ger oss trygghet i att vi kan utnyttja potentialen i investeringarna som vi gör i biogasdrivna fordon. När vi tillslut kommer att kunna tanka biogas både vid vårt huvudlager på Gardermoen och vid ett lager i Trondheim kan vi minska utsläppen i båda riktningarna.

Att minska utsläppen är det enda sättet att nå klimatmålen i Norge

Norge har satt upp ett nationellt mål om att minska utsläppen med minst 50 procent fram till 2030.  Genom att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken och använda förnybara bränslen som exempelvis biogas tror branschen att man kan uppnå en 70-procentig minskning av de totala utsläppen om 20 procent av marknaden för tunga transporter övergår till biogas.

John Melby. Foto Gasum.

– För att nå klimatmålen är vi beroende av att minska utsläppen inom tunga transporter, i synnerhet när det gäller långväga transporter, eftersom 70 procent av utsläppen från tyngre fordon kommer från detta segment. Av dagens tekniker är både biogas och naturgas de bästa lösningarna som finns tillgängliga. Vi är glada över investeringsbidraget från Enova, som gör det möjligt för oss att bygga den infrastruktur som behövs för att kunna införa gaslösningar med låga utsläpp för fjärrtransporter i Norge, kommenterar John Melby, Director Traffic Norge på Gasum.

Start i augusti

Från och med början av augusti kommer Gasums nordligaste tankstation i Norge att vara redo att öppnas i Heggstadmoen, som är området strax söder om Trondheim. Området är ett nav för en stor andel tung trafik, vilket ger stationen ett bra läge och kopplar samman Gasums nätverk av tankstationer för flytande gas i Osloregionen med stationer i norra Sverige, såsom exempelvis Östersund och Umeå.