Ny intermodal linje mellan Finland och Tyskland

Logistikföretaget Girteka etablerar en ny intermodal transportlinje från Finland till Tyskland i samarbete med rederierna Finnlines och Transfennica. Trailers kommer kunna lämnas vid den ena hamnen och hämtas upp av förare vid sluthamnen.

Girteka etablerar en intermodal linje i samarbete med rederierna Finnlines och Transfennica. Linjen går från Hanko i Finland till Rostock och Lubeck i Tyskland, en sträcka på nästan 100 mil över Östersjön.

Företaget har en flotta på fler än 7 000 trailers, som med den nya linjen kan lämnas vid en hamn för att hämtas upp vid destinationen. Satsningen minimerar tiden då lastbilar står stilla och effektiviserar transporterna.

– Genom att strategiskt förflytta en del av vägtransporterna från Finland till Tyskland med sjöfartsrutter minskar vi inte bara trycket på de tätt trafikerade motorvägarna utan bidrar också med avsevärt sänkta CO2-utsläpp. Hittills har vi med den nya tjänsten kunnat spara in 330 000 kg CO2-utsläpp, vilket täcker 350 000 km, kommenterar Adele Lasionyté, affärsenhetsschef på Girteka.

Linjen ska också förbättra arbetsmiljön och balansen mellan arbete och fritid för företagets förares genom att erbjuda kortare och mer lokala resor.