Ny intermodal linje till Italien

Under våren har DB Cargo startat upp en ny intermodal pendel i egen regi mellan Sverige och Italien. Tåg avgår dagligen i båda riktningarna och minskar transportutsläppen på sträckan med upp till 80 procent.

Sedan Full Load Solutions vid årsskiftet övergick från DB Schenkers organisation in i DB Cargo har de fått tillgång till egenägda trailers. Dessa har de under våren satt in på en ny intermodal pendel mellan Sverige och Italien för att skapa en bra balans mellan import och export. Tåget avgår dagligen i båda riktningar med säkerställd kapacitet för att möjliggöra effektiva transporter. Alltifrån livsmedel till papper, stål och insatsvaror transporteras på linjen.

– Vi har märkt av en stor efterfrågan på marknaden av att frakta mer gods på tåg och eftersom Italien är en stor handelspartner till Sverige var det naturligt att det var där vi skulle satsa till en början, kommenterar Sebastian Hemme, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Full Load Solutions Sweden.

Eftersom många avsändare och mottagare inte är anslutna till järnvägsnätet finns fortfarande ett behov av lastbilstransport på delar av sträckan. Där kommer företagets trailers in som körs med lastbil till terminalen, lyfts upp på tåget och sedan lastas av hos mottagaren eller på en närliggande terminal. På så sätt minskar företaget behovet av omlastning.

– Vi ser en stor tillväxtpotential i intermodala transporter och vi tittar redan nu på att utveckla fler linjer till och från starka handelspartners till Sverige, avslutar Sebastian Hemme.