Ny järnvägspendel Gävle–Göteborg

I söndags anlände det första nya direkttåget mellan Gävle-Göteborg. Den nya pendeln är skräddarsydd för Maersk och deras kunder, som ett pålitligt alternativ till den traditionella feederlösningen på Sveriges östkust, som drabbats av de störningar som nu sker på sjöfraktsmarknaden generellt.

– Det nya direkttåget mellan Gävle och Göteborg säkrar våra kunders flöden och innebär samtidigt en ökad kapacitet på östkusten. Att vi tillsammans med APM Terminals har kunnat erbjuda en kvalitativ lösning med så kort varsel, har varit mycket uppskattat av våra kunder, kommneterar Pierre-Eric Papoz, Sales Manager Scandinavia på Maersk.

Enligt APM Terminals har pandemin har ändrat förutsättningarna för industrin, vilket satt press på de svenska hamnarna. Situationen på Sveriges östkust har varit ansträngd, något som har inneburit en osäkerhet för Maersk och deras kunder i Gävleregionen.

– Det är kopplat till situationen på världsmarknaden, med brist på fartygskapacitet, brist på tomcontainrar och brist på kapacitet i hamnarna. Göteborgs hamn trafikeras ju av världens största fartyg, och Maersk vill ju se om sina kunders behov, så därför startas den här järnvägspendeln, förklarar Magnus Lundborg, marknadschef på APM Terminals.

Oceangående prioriterade i trånga hamnar

Dagens Logistik har tidigare skrivit om störningarna i den globala sjöfrakten, som har lett till skenande fraktpriser. I USA står fartygen i kö utanför hamnarna för att kunna lossa och lasta. Enligt Magnus Lundborg är situationen något ljusare i Europa – här prioriteras den oceangående sjötrafiken, och behöver inte stå och vänta utanför hamnarna liksom i USA. Men det är trångt i hamnar som Hamburg och Rotterdam, och hamnarnas prioritering sker på bekostnad av mindre feeder-fartyg, bl a de som går upp i Östersjön.

– Dessutom råder det brist på tomcontainrar, men det har vi faktiskt gott om i Göteborg.

Varje söndag kommer ett blocktåg anlända med kapacitet för 88 containers från Gävle till APM Terminals i Göteborg. Satsningen är en del av Green Gothenburg Gateway, ett initiativ som innebär att en container kan nå Sveriges största hamn inom 24 timmar, oavsett var i landet den skickas från.

–Den nya pendeln är en robust och hållbar lösning i tider av osäkerhet. Att vi har kunnat etablera den här satsningen på rekordtid, har varit möjligt tack vare ett nära samarbete med Maersk, Vänerexpressen och FL Shipping, kommenterar Svante Altås, Sales Executive på APM Terminals Gothenburg.