Ny järnvägspendel Mälardalen – Helsingborg

Multimodala logistikaktören Containerships, en del av CMA CGM, väljer att starta en järnvägspendel i egen regi från Helsingborgs hamn till Mälardalen – med avgång varje vecka. “Vi ser ett ökat behov” förklarar Urban Williamsson, chef för Containerships i Sverige. För inte länge sedan meddelade APM terminals att man utökar med ytterligare ett direkttåg till Gävle.

Önskemål om mer kapacitet och snabba ledtider har ”banat räls” för tåget som kommer att förse hela sex svenska terminaler med last från Södra Europa och Storbritannien.

– Vi ser ett ökat behov av hållbara transporter från våra marknader i Europa till mellersta Sverige och väljer därför att starta en egen tågpendel för att kunna effektivisera flödet. Att det blir just med tåg är således efterfrågat, kapacitetsstärkande och en del av vårt hållbarhetsarbete, kommenterar Urban Williamson som är chef för Containerships i Sverige.

Den första lasten är planerad att rulla uppåt redan den 11 april där Gävle, Stockholm och Eskilstuna är några av terminalerna som trafikeras.

“Kommit upp i volymer”

Containerships har tidigare kört tåg från Helsingborg, men nu var det ett tag sedan. Sedan sommaren 2020 har man dock arbetat för att kunna starta upp tågtrafiken igen, berättar Anders Paulsson, Sales Executive i Helsingborgs Hamn.

– Nu har de kommit upp i volymer så att det är ekonomiskt försvarbart att starta upp en egen pendel. Dessutom säkrar de upp plats, som det ibland har varit ont om på Green Cargos blandtåg, säger han till Dagens Logistik.

På så sätt blir en egen järnvägspendel ett tillförlitligare alternativ. Tåget är planerat utefter den ”Scanbaltic-service” som har anlöpt i Helsingborg i många år. I huvudsak är det tre marknader som främjas av tåget: Spanien, Portugal och Storbritannien. Det handlar om rena kortsjöflöden som annars hade gått med bil hela vägen både till och från Sverige. Intresset för att ställa om godsflöden för att nå olika klimatmål ökar från alla håll. Även Brexit har bidragit till en ökad efterfrågan på multimodala transporter.

– Veckopendeln känns som en naturlig utveckling av läget i en generellt sett ansträngd situation där vi tillsammans med Containerships kan stötta industrin med en både snabb och hållbar lösning.

Green Cargo kommer vara operatör för den nya pendeln.

– Jag är glad att vi har kunnat skapa en effektiv lösning, där vi fyller kundens behov på landtransporter genom att kombinera nya tåg i befintligt nätverk. På detta sätt kombinerar vi de två mest hållbara transportslagen, järnväg och sjöfart, vilket leder till en mycket hållbar och konkurrenskraftig lösning, kommenterar Jonas Börjesson, strategisk säljare, på Green Cargo.