Ny kraftledning försörjer ny stålproduktion

Affärsverket svenska kraftnät har fått klartecken att förbereda för en ny kraftledning vid Gällivare. Ledningen ska möjliggöra den produktion av fossilfritt stål som planeras i norra Sverige.

Efterfrågan på fossilfritt stål växer globalt och satsningar görs på fossilfria stålfabriker. Till Gällivare förlägger SSAB, LKAB och Vattenfall sin första anläggning, och H2 Green Steel bygger sin fabrik i Boden. För att möta det ökade energibehovet som följer på detta har nu regeringen gett klartecken till Svenska kraftnät att förbereda för en ny kraftledning i Gällivare.

– De enorma satsningar på elnätet som ska göras under de kommande åren är avgörande för att de industrisatsningar som planeras ska bli verklighet, säger energiminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att myndigheten får godkänt för att investera i byggnation av en 400 kV-station och en 400 kV-ledning mellan Vitåfors i Gällivare och Porjus. Investeringskostnaden beräknas uppgå till 700 miljoner kronor och är del i ett större investeringsprogram. Myndigheten planerar att öka sin investeringsvolym med närmare 300 procent de kommande tre åren, jämfört med de tre föregående.