Ny pandemilag kan reglera handeln – från i mars

Socialdepartementet föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19, bland annat genom att begränsa mängden människor i köpcentrum. Om lagen går igenom kan den gälla från mars 2021.

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Socialdepartementet föreslår en möjlighet att införa förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

Vidare föreslår departementet en möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

I lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslår Socialdepartementet ändringar som innebär ytterligare möjligheter att införa begränsningar som avser serveringsställen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.