Ny plattform för cirkulär upphandling

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

Den nya hemsidan ger kunskap, tips och råd till upphandlare och leverantörer som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling. Den ger också information om nya lagar och regler för upphandling, vad som pågår på det politiska planet och inom forskningsvärlden. Gemensamt är livscykelperspektivet: att beakta en produkts hela livscykel, från tillverkning till slutlig avfallshantering.

– Cirkulär upphandling är en relativt ny företeelse som inte omfattas av nuvarande upphandlingsregelverk, så det finns en stor efterfrågan på vägledning och exempel på hur den ska tillämpas i praktiken. Cirkulär upphandling behöver också utvecklas för att beakta livscykelperspektivet, kommenterar Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På hemsidan förklaras begrepp som livscykelanalys (LCA), miljövarudeklarationer (EPD) och produktkategoriregler (PCR) och hur dessa kan användas för att göra jämförelser mellan olika produkters klimatprestanda i upphandlingssammanhang.

Öppen databas med upphandlingskriterier

Cirkulär upphandling är förhållandevis komplicerat eftersom produkter ofta är sammansatta av flera material där varje komponent måste beaktas separat. Detta leder till en stor mängd tänkbara kriterier. På hemsidan har man därför tagit fram en öppen, sökbar databas kallad Kriterieklivet som innehåller upphandlingskriterier för olika produktgrupper och som kan användas i det praktiska upphandlingsarbetet.

– En uppdelning av åtgärdsspecifika cirkulära kriterier i ett livscykelperspektiv underlättar för upphandlare och leverantörer att identifiera de respektive roller och ansvar varje part har i en pågående upphandling. Att upphandla cirkulärt gör att beställare och leverantörer måste hjälpas åt och samarbeta på ett nytt sätt för att säkerställa fungerande och effektiva materialflöden, kommenterar Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.