Ny prognos: E-handeln 40 procent av all detaljhandel 2030

Coronapandemin har förändrat köpbeteenden och flyttat den digitala omställningen av handeln flera år framåt. Enligt Svenska Handels rapport Läget i handeln kommer e-handeln utgöra 31–40 procent av den totala detaljhandeln år 2030. Det betyder dock att trots den starka tillväxten av jobb i e-handel och partihandel så kommer upp till 35 000 arbetstillfällen försvinna.

År 2019 skedde 11 procent av detaljhandelsförsäljningen på nätet, pandemiåret 2020 växte den siffran till 14 procent, vilket är en stor förändring på kort tid.

Till år 2030 visar rapporten Läget i handeln att e-handeln kommer utgöra 31-40 procent av den totala detaljhandeln. För handeln som helhet innebär det att antalet anställda kommer minska med 2 till 7 procent, alltså 8 000 till 35 000 anställda – trots tillväxt i sektorer som partihandeln, dagligvaruhandeln och e-handeln.

Ljus prognos för dagligvaror

Tidigare har försäljningen av mat på nätet legat på låga nivåer men under pandemin har omsättningen nästan fördubblats. E-handelsandelen bedöms fortsätta växa i de två scenarierna för att utgöra upp till 18 procent år 2030, jämfört med dagens cirka 4 procent.

Antalet butiker minskar något och därmed även behovet av butiksanställda, men det vägs upp av nya jobb inom logistik och IT. Sammantaget bedöms antalet anställda inom dagligvaruhandeln öka något.

– Försäljningen på nätet kommer att fortsätta växa och företagen ställer om för att möta kunden där den befinner sig. Butiken kommer fortsatt att spela huvudrollen och för många företag är mixen mellan en stark fysisk och digital närvaro avgörande, kommenterar Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Begagnat omsätter 20 miljarder

I rapporten mäts för första gången begagnatmarknaden, en växande del av handeln som tidigare inte har kvantifierats. Rapporten visar att två av tre konsumenter har handlat begagnat det senaste året. Totalt omsätter begagnathandeln 20 miljarder kronor.

– Begagnathandeln har gått från skam till glam och attraherar en allt bredare målgrupp. Låga priser, en tydlig hållbarhetsaspekt och möjligheten att nå ett unikt utbud är de främsta drivkrafterna, kommenterar Johan Davidson.

Jobb går förlorade

Den ökande e-handeln kommer på sikt minska antalet fysiska butiker, enligt Svensk Handels prognoser rör det sig om mellan 6 000 och 10 000 butiker som kommer försvinna till år 2030. För handeln som helhet innebär det att antalet anställda väntas minska med mellan 2 och 7 procent till 2030, vilket motsvarar mellan cirka 8 000 och 35 000 anställda.

– Digitaliseringen har gjort handeln till en internationell bransch och svenska företag måste få rätt förutsättningar att klara konkurrensen. För att värna företag och jobb måste kostnaderna för arbetskraft och hyror anpassas till övriga Europa, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

En av tio yrkesverksamma personer i Sverige är sysselsatta inom handeln, bland unga är det nästan var femte person.