Ny rapport: 2021 rekordår för fastighetstransaktioner

Ny statistik från fastighetsrådgivaren Svefa visar att 2021 kommer att bli ytterligare ett rekordår för transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden. “För första halvåret kan vi se en ökad volym inom segmentet för industri/lager/logistik” kommenterar Katrin Wallensjö, affärschef Analys på Svefa.

Trots det senaste årets osäkerhet och svajiga marknad har inget kunnat få investerare att avstå från fastighetsinvesteringar.

Svefa summerar den totala volymen hittills i år till drygt 97 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med föregående år då volymen för de första sex månaderna uppgick till cirka 80,5 miljarder kronor.

– För första halvåret kan vi se en ökad volym inom segmentet för industri/lager/logistik, vilket ligger helt i linje med våra tidigare bedömningar. En del av förändringen kan förklaras av den stora efterfrågan på logistikfastigheter i kölvattnet av e-handelns framgång. Det är också intressant att andelen affärer inom lokalsegmentet med kontor, butiker och hotell ökar, kommenterar Katrin Wallensjö, affärschef Analys på Svefa.

Svefa konstaterar i sin analys av utfallet av hittills genomförda transaktioner att det andra kvartalet 2021 i många avseende är mycket likt det första kvartalet 2019. Utvecklingen innebär marknaden har återhämtat sig snabbt och mycket tyder på att den är tillbaka i ett normalläge.