Ny rapport: Brevutdelning för dyrt

Brevvolymerna har nu minskat så mycket att kostnaden/brev nu stiger snabbt. På sikt behöver brevtjänsten utvecklas till en premiumtjänst, det menar Post- och telestyrelsen (PTS) i sin rapport Svensk postmarknad 2024. “Det kommer bli stora utmaningar att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten om inget görs”, kommenterar Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor. Samtidigt visar rapporten att Citymail tar marknadsandelar både inom paketbrev och traditionella brev.

I fredags publicerade PTS rapporten Svensk postmarknad 2024, som är en genomgång av utvecklingen inom till exempel konkurrens, service och kvalitet samt volymer. Årets rapport visar att brevvolymerna fortsätter att minska och att även om paketbrevsvolymerna ökar kan de inte kompensera för tappet i volym.

Utveckling av totala brevvolymer (tusental) 1997-2023. Källa Svensk postmarknad 2024 PTS.

Under perioden 2000–2010 var den kumulativa genomsnittliga årliga förändringen -1,7 procent, vilket under perioden 2010–2020 ökade till -5,8 procent och under perioden 2020–2023 till -9,2 procent.

2023 låg minskningen alltså på hela 12 procent jämfört med året innan. Det innebär att det blir dyrare och dyrare för Postnord (som har uppdraget att tillhandahålla en “samhällsomfattande posttjänst) att dela ut ett brev – särskilt med tanke på de befordringskrav som ligger.

– Det kommer bli stora utmaningar att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten om inget görs, kommenterar Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor rapporten.

Postnords koncernchef Annmarie Gardshol, Postnords koncernchef gick i början av april ut och krävde regelförändringar – annars hotar man säga upp uppdraget.

Sedan år 2000 har två av tre fysiska brev ersatts med digital kommunikation och PTS bedömer att nedgången kommer fortsätta i snabb takt. Och även om Postnord har höjt portot så är inte det tillräckligt för att kompensera för de minskade volymerna, skriver PTS.

Under 2023 delade postoperatörerna ut ca 1,19 miljarder brevförsändelser på den svenska brevmarknaden, varav ca 1,1 miljarder bestod av traditionella brev och ca 63 miljoner var paketbrev.

Paketbrev fortfarande liten del

Emma Marschin. Foto PTS.

PTS ser att brevet på sikt kommer att behöva bli en premiumtjänst som framförallt kommer att användas då ett skriftligt meddelande måste befordras fysiskt. Antingen på grund av innehållets karaktär eller att avsändare
eller mottagare av någon anledning inte nyttjar digitala kommunikationssätt.

Källa, PTS, Svensk postmarknad 2024.

För att möta förändringarna är PTS bedömning att priserna för brevbefordran kommer att behöva stiga betydligt för såväl privatpersoner, organisationer som företag och regelverket förändras:

– Det handlar dels om förändringar i regelverket som hur snabbt brevet ska delas ut och hur långt ifrån bostaden, men också om att vi användare kan behöva betala mer för en fungerande postservice. Det är rimligt att vi användare betalar för vad det kostar att skicka ett brev för att tjänsten ska hålla en god kvalitet och att brevet delas ut i tid.

Postnord klarade återigen inte kraven

Rapporten visar också att Postnord inte har levt upp till de kvalitetskrav som finns. Under året delade Postnord ut 93,1 procent av breven i tid, medan kravet är att minst 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före senaste inlämningstid ska ha delats ut inom två arbetsdagar.

2023 var andra året i rad som Postnord inte levde upp till kraven på nationell nivå.

– Det är mycket allvarligt om folk inte kan lita på postservicen. Även om omständigheterna är svåra, så måste postoperatören vårda sitt kundlöfte och säkerställa att kvalitetskraven uppfylls för att tillgodose användarnas behov. PTS kommer fortsätta bevaka utvecklingen och att Postnord lever upp till kraven, säger Emma Maraschin.

Citymail tar marknadsandelar

Den totala omsättningen på brevmarknaden uppgick till 8,1 miljarder kronor, varav traditionella brev stod för 6,4 miljarder och paketbreven för 1,7 miljarder. Paketbreven utgjorde ca 5 procent av “breven”, men stod för 21 procent av omsättningen.

PTS rapport visar att Citymail tog marknadsandelar från Postnord både inom traditionella brev och paketbrev.

Källa: PTS/Svensk Postmarknad 2024.

Enligt rapporten växte Citymail med en procent (både sett till omsättning och volym) inom traditionella brev och tre procent i volym paketbrev, respektive 2 procent i omsättning paketbrev. Citymail tar från Early Bird på paketbrevsmarknaden, och av både Early Bird och Postnord inom de traditionella breven.

Av Klara Eriksson

Läs rapporten: Svensk postmarknad 2024