Ny rapport: Globaliseringen försvagas inte

Varje år tar DHL tempen på globaliseringen i rapporten Global Connectedness index. Den senaste visar att tillbakagången av globala handelsflöden som sågs under pandemin, nu är historia och att globaliseringen nu är starkare än före pandemin – däremot minskar utbytet mellan USA och Kina.

Sedan 2011 publicerar logistikjätten DHL i samarbete med New York University Stern School of Business årligen rapporten DHL Global Connectedness Index, som studerar i vilken utsträckning världens länder är sammankopplade, genom att studera 13 typer av flöden inom handel, människor, kapital och information. Årets version baseras på över fyra miljoner datapunkter från 171 länder. Sverige är världens åttonde mest globalt sammankopplade land – Nederländerna har förstaplatsen.

Den internationella handeln med varor var 10 procent över nivåerna före pandemin i mitten av 2022.

John Pearson. Foto DHL.

Årets rapport visar att de internationella flödena har varit anmärkningsvärt motståndskraftiga mot den senaste tidens chocker som Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Efter en liten nedgång 2020 steg det sammansatta DHL Global Connectedness Index tillbaka till över nivåerna före pandemin 2021. De uppgifter som för närvarande finns tillgängliga pekar på en ytterligare ökning under 2022, trots långsammare tillväxt i vissa flöden. Den internationella handeln med varor var 10 procent över nivåerna före pandemin i mitten av 2022. Det internationella resandet låg 37 procent under 2019 års nivåer 2022, men fördubblades jämfört med 2021.

– De senaste DHL Global Connectedness Index-uppgifterna motbevisar tydligt uppfattningen om att globaliseringen går bakåt, sammanfattar John Pearson, vd för DHL Express.

Kina och USA rivaliserar

Däremot visar datamaterialet att USA och Kina frigör sig från varandra inom många områden. Om man tittar på 11 typer av handel, kapital, information och personflöden (såsom varuexport, M&A-transaktioner och vetenskapligt forskningssamarbete) minskade andelen amerikanska flöden med Kina för 8 av 11 typer sedan 2016. Under samma period minskade andelen av Kinas flöden med USA för 7 av 10 typer med data tillgängliga för Kina. Flera av dessa var stora nedgångar. “Ändå är USA och Kina fortfarande sammanlänkade av mycket större flöden än några andra två länder som inte delar en gräns.” skriver DHL.

Vidare visar uppgifterna att frikopplingen mellan dessa två länder hittills inte har lett till en bredare fragmentering av globala flöden mellan rivaliserande block av länder.

Inga tecken på tendenser till regionalisering

Bild: DHL

Analyser i DHL Global Connectedness Index visar också att förutsägelser om en övergång från globalisering till regionalisering inte – åtminstone inte ännu – har förverkligats. Det genomsnittliga avståndet som korsas av handel, kapital, information och folkflöden har ökat under de senaste två decennierna, och handelsflödena sträckte sig till och med över längre avstånd under Covid-19-pandemin. Den enda kategori som visar ett tydligt nyligen skifte mot regionalisering är folkflöden. Detta beror på den dramatiska förändringen i resemönster under Covid-19-pandemin.

Det är fortfarande en öppen fråga om handelsmönstren kommer att bli betydligt mer regionaliserade i framtiden

– Det är fortfarande en öppen fråga om handelsmönstren kommer att bli betydligt mer regionaliserade i framtiden, kommenterar Steven Altman, Senior Research Scholar och chef för DHL Initiative on Globalization vid NYU Sterns Center for the Future of Management.

– Många företag och regeringar är fokuserade på nearshoring för att regionalisera leveranskedjor, och det finns betydande affärsfördelar som kan komma från regionalisering. Å andra sidan sker mer än hälften av all handel redan inom regioner, och fördelarna med långdistanshandel är fortfarande viktiga, särskilt eftersom inflationen fortfarande är hög, den ekonomiska tillväxten har avtagit och containerfraktpriserna har sjunkit.