Ny Roro-linje mellan Oxelösund och Riga

Wagenborg shipping startar ny linjetrafik för gods mellan Oxelösund och Riga.

Mellan Sverige och Lettland går årligen ca 1,4 miljoner ton gods på färjor med trailer och lastbil som kommer från, eller ska till, Mälardalen eller södra Sverige.
För att möta ökad efterfrågan på godstransporter mellan länderna startar Wagenborg shipping den 8 juli en ny roro-trafik-linje mellan Oxelösund och Riga. Den nya länken mellan hamnarna blir inriktad mot rullande last, tre gånger i veckan i vardera riktning. Rutten trafikeras med fartyget M/V Midas med lastkapacitet på 1 250 längdmeter.

– Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda marknaden den här alternativa servicen och dessutom stärka vår position på Östersjömarknaden, kommenterar David von Platen, ruttchef på Wagenborg.

– Vi tror också att det är rätt för framtiden att satsa på RoRo och att göra det i en industrihamn som Oxelösund, med stora godsflöden för import och export, och där vi undviker trafiksituationen i och genom Stockholm. Oxelösunds läge söder om Stockholm är perfekt för gods som ska korsa Östersjön utan att ta vägen genom tätt trafikerade Stockholm. Befintlig motorväg och järnväg har hög kapacitet och kort anslutning till E4:an och hamnen har utmärkta omlastningsmöjligheter.

– Linjen som är inriktad mot godstrafik passar bra in i hamnens industriella profil. Oxelösund har mer kapacitet för RoRo-flöden. Den här typen av hantering passar bra för tunga industriflöden, det är korta tider i hamn för lastning och lossning, kommenterar Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds hamn.