Ny snabbare väg från Kina till Sverige

Trelleborgs Hamn har tillsammans med partnerhamnen i Rostock utvecklat ett transportkoncept som ska innebära en både kortare och mer tillförlitlig transportmöjlighet mellan Kina och de skandinaviska länderna – direkt från Kaliningrad över Rostock till Trelleborgs hamn.  Den 7 april anlände det första containerfartyget Rostocks hamn på nya ”Sidenvägen” järnväg – sjö.

Kinas satsning på tågtransporter mellan Kina Eurasien är välkända och kallas ofta för “Den nya Sidenvägen”. Tågvolymerna har stadigt ökat de senaste åren och det har lett till en flaskhalsproblematik på gränsen mellan Vitryssland och Polen och vilket lett till att nya vägar har skapats för att lösa den kapacitetsbergänsning som uppstått för vidaretransporten till Hamburg och Duisburg i Tyskland.

– Vi har jobbat i drygt två år med en snabbare och bättre lösning över Kaliningrad eftersom man sett en enorm tillväxt i tågvolymerna, bl a en fördubbling mellan 2017 och 2018, och eftersom även containerfartygen är fulla. Därav kom den här idén som vi utvecklat tillsammans med Rostock hamn med en liten containerfeeder från Kaliningrad till Rostock för att åstadkomma ett stabilt volymflöde och och att i detta kunna inkludera volymerna till och från Skandinavien, säger Torgny Nilsson, affärsutvecklingsansvarig för Trelleborgs hamn. 

Första båten redan här

Sven Reissig från DB Schenker övervakar ankomsten av företagets första enheter via den nya vägen. Foto Trelleborgs hamn.

Första båten anlöpte Rostock igår, och en nästa ankommer redan nästa vecka, i regi av Mann Lines. Totalt ankom 49 containers med slutdestination Tyskland, Italien och Sverige. Transporten startade i kinesiska Xian och fortsatte sin väg via Kazakstan, Ryssland, Vitryssland, Litauen till den ryska hamnen Kaliningrad.

Idag den 8 april ankom de svenska enheterna till Trelleborgs Hamn och containrarna kommer därmed att kunna nå sina mottagare redan idag, enligt Trelleborgs hamn.

Man kommer att kunna spara flera dagar genom den här kortare rutten, men framförallt blir det ett mer konkurrenskraftig och tillförlitligt alternativ, säger Torgny Nilsson. 

Med detta transportupplägg kapas transittiden ytterligare gentemot dagens övriga alternativ för landtransporter från Kina.

– Man kommer att kunna spara flera dagar genom den här kortare rutten, men framförallt blir det ett mer konkurrenskraftig och tillförlitligt alternativ, säger Torgny Nilsson. 

Upplägget är delvis ett test och om den permanentas beror såklart på hur marknaden reagerar på upplägget. Att attrahera även exportflöden är viktigt för denna nya ”Sidenvvägsavfart” ska bli permanent. 

– Det är ett måste för att linjen ska kunna överleva på tid, och det är också ett krav från kineserna som subventionerar järnvägstransporterna. Det blir en utmaning och en intressant uppgift för speditörerna att hitta de volymerna, säger Torgny Nilsson. 

Mellan hamnarna i Rostock och Trelleborg har Stena Line och TT-Line  regelbundna och dagliga avgångar vilket möjliggör en effektiv, snabb och tillförlitlig transport till de skandinaviska kunderna och som tydligt garanterar tillförlitligheten i konceptet

Stabila flöden i Trelleborg

Flödena genom Trelleborgs hamn har varit ganska stabila sedan Coronapandemin bröt ut: en 15 procentig nedgång i fraktvolymer förra veckan har stabiliserats, men hamnen är förberedd på allt. 

– Vi hoppas och ser tecken på att vissa länder lättar på sina restriktioner den närmaste tiden och att tillverkningsindustrierna förhoppningsvis kommer igång igen. Danmark, Tyskland och Österrike har signalerat  möjliga lättnader efter påsken, säger Torgny Nilsson. 

Men ett orosmoment är chaufförsbristen.

– Många östeuropeiska chaufförer åkte hem nu över påsken och frågan är om de kommer tillbaka direkt ifall de riskerar 14 dagars karantän även vid en enkel förkylning som renderar i feber.

Tillsammans med andra medlemsföretag i Transportindustriförbundet har dock Trelleborgs hamn varit med och tittat på hur järnvägen kan ta över varutransportflöden i det fall att chaufförsbristen blir kännbar. 

– I Norge har staten gått in och subventionerat banavgifter och annat för att göra det möjligt. Om vi hamnar i ett sådant scenario är det möjligt att det skulle vara en väg även i Sverige, säger han.

Av Klara Eriksson