Ny station på vägen mot Fehmarn- Bältförbindelse

Banedanmark har färdigställt en ny järnvägsstation i Nørre Alslev på Norra Falster, som kommer möjliggöra snabbare och tätare järnvägstrafik över den framtida Fehmarn Bält-förbindelsen.

Danmark och Tyskland bygger en förbindelse över Fehmarn Bält, som är det sund mellan Tyskland och Danmark som idag förbinds med färjorna mellan Rødby och Puttgarden. Förbindelsen blir totalt 19 km lång, varav 17,6 blir sänktunnel, och väntas bli färdig 2028.

Ökad kapacitet på järnvägen

Under åren fram till invigningen kommer Banedanmark att uppgradera och modernisera järnvägen mellan Ringsted och Rødby så att den är klar för den nya trafikkorridoren till Tyskland. Det är ett av Banedanmarks största infrastrukturprojekt, med en budget på 9,5 miljarder danska kronor. Uppgraderingen av den 120 km långa sträckan kommer att säkerställa att järnvägen har en ökad kapacitet i framtiden samt blir elektrifierad.

En milstolpe har nu nåtts när en ny station Nørre Alslev på Norra Falster den 20 september invigdes av Danamrks transportminister.

– Den framtida förbindelsen mellan Ringsted och Fehmarn kommer att bilda Danmarks nya korridor till Europa, som de nya, klimatvänliga eltågen kommer att köra på. Anslutningen spelar en viktig roll i den gröna omställningen, eftersom den kommer att göra det möjligt att föra både passagerare och gods på räls. Därför är jag glad att Banedanmark nu har nått målet om ytterligare en milstolpe i det stora projektet och att Nørre Alslev Station är redo för passagerare, kommenterar transportminister Benny Engelbrecht (S).

Dubbelspår och eldrift

Bland annat kommer linjen att ha utplanade kurvor vilket gör att tågen kan köra ännu snabbare än idag. Dessutom kommer linjen att vara utrustad med dubbla spår, så att fler tåg också kan köra mellan Ringsted och Fehmarn.

Själva stationen i Nørre Alslev har uppgraderats med nya, högre plattformar, vilket kommer att göra det lättare att gå ombord på framtidens eltåg. Dessutom har stationen utrustats med nya bullerbarriärer, hissar och vindskydd. I slutet av året kommer det nya signalsystemet också att tas i bruk på linjen, och under de kommande åren kommer det att leda till fler tåg i tid och färre förseningar.

– Vi håller på att förbereda linjen för de nya eltågen. I december kommer vi att använda det nya signalsystemet mellan Mogenstrup och Nykøbing Falster, och samtidigt elektrifierar vi linjen. Med uppgraderingen av linjen kommer tågen att kunna köra både snabbare och oftare på linjen under de kommande åren. Därför är det mycket goda nyheter att vi nu kan ge passagerarna i Nørre Alslev en ny och vacker station som är redo att vara en del av framtidens trafikkorridor mellan Ringsted och Fehmarniest, kommenterar Peter Jonasson, vice vd för Banedanmark.

Den nya länken mellan Ringsted och Fehmarn, finansierad av A/S Femern Landanlæg och EU, beräknas vara klar 2029.