Ny statistik om svenska varuflöden

Var femte år tar Trafikanalys tempen på svenska varuflöden i en genomgripande undersökning. Nu är den senaste rapporten om svenska varuflöden släppt: “Varuflödesundersökningen för 2021”.

Olika läns importvolym. Källa: Varuflödesundersökningen 2021.

Den nationella varuflödesundersökningen 2021 visar att den samlade godsvikten på varusändningarna uppgick till 358 miljoner ton, motsvarande ett fakturavärde på 3 716 miljarder kronor.

Viktigaste logistiklägena

Statistiken visar att Göteborg är den oöverträffat viktigaste importhamnen, men också en viktig exporthamn.

Härifrån skickas inrikes varusändningar. Källa: Varuflödesundersökningen 2021.

Statistiken visar också att vad gäller inrikes transporterat gods, så har de oftast sin startpunkt i Skåne eller Västra Götaland. De är också de viktigaste mottagarlänen, tillsammans med Stockholm.

Stabil fördelning mellan transportslag

En slutsats från rapporten är att lastbilen helt dominerar de svenska inrikestransporterna, med en andel på 83 procent.

Några slutsatser från rapporten är att vad gäller andelarna mellan de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart) har inga signifikanta skillnader uppmätts mellan 2016 och 2018.

Läs hela rapporten här.

Av Klara Eriksson