Ny stororder för Flexqube

Göteborgsbaserade techföretaget Flexqube har fått två ordrar på materialhanteringsutrustning från norska teknikbolaget Oda inom loppet av några dagar. Det totala ordervärdet uppgår till nästan 20 miljoner kronor.

Flexqube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik, med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige.

I november ingick företaget partnerskap och tecknade ett ramavtal med norska Oda, ett teknikbolag med fokus på e-handel av dagligvaror, kring leverans av materialhanteringsutrustning under fyra år. Avtalet, som gäller både Odas existerande och framtida anläggningar, beräknades vid signeringen vara värt minst 10 miljoner kronor per år under kommande fyra år, alltså ca 40 miljoner totalt.

Precis innan jul fick Flexqube in en beställning för 12 miljoner kronor från det norska företaget och kort därefter lades ytterligare en order för 7,6 miljoner kronor. Nu är det totala ordervärdet för i år uppe i 19,6 miljoner kronor.

– Detta innebär att vi under det fjärde kvartalet kan boka upp närmare 20 miljoner kronor i orderingång enbart från Oda, vilket är fantastiskt, kommenterar Anders Fogelberg, vd för Flexqube.

– Sett till att volymen från Oda redan efter en månad från när avtalet ingicks uppgår till 20 MSEK bedömer jag att ramavtalet kommer omfatta större volymer än de 40 MSEK som kommunicerades i samband med att ramavtalet tecknades den 25 november 2021, kommenterar Anders Fogelberg.

Ordern kommer levereras under det första halvåret av 2022 till en ny anläggning i Norge.