Ny studie: Aktiv kylning bättre för klimatet

Efterfrågan på olika matkasselösningar växer, vilket ökar behoven av miljövänliga transporter. I sitt exjobb har en rad studenter i industriell ekonomi på Chalmers tekniska högskola, jämfört olika sätta att kyla matkassar under leverans. Resultatet pekar på att aktiv kylning, m h a ett aggregat är bättre för klimatet än passiv (med hjälp av ex. is, isolering, etc).

När matkassar transporteras mellan leverantörer och kunder på europeiska marknader sker det oftast i en så kallad passiv kylkedja – maten hålls kall genom att läggas i en förpackning tillsammans med kylmedel som exempelvis is. Svenska last mile-företaget Gordon har valt en annan lösning. 

– Vi använder en aktiv kylkedja där alla våra leveranser sker med kylbilar och via kylda terminaler, kommenterar Kristina Liljestrand, chef för affärsutveckling och expansion på Gordon Delivery sedan september 2021.

Kristina Liljestrand. Foto Emmy Jonsson

Före dess arbetade hon som logistikforskare på Chalmers Industriteknik, med ett särskilt fokus på områden som matsvinn och cirkulär logistik.

Gordon utvecklar även en mindre leveransbil som drivs på el – även den med aktiv kylning. Gordon Delivery planerar dock att expandera till marknader där passiv kylning är det vanliga, och har därför bett studenter på Chalmers att undersöka vilken metod som egentligen är bäst för klimatet.

– Eftersom all vår verksamhet utgår från ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt för oss att förstå hur miljöpåverkan förändras vid ett byte till ett aktivt kylsystem. Därför gav vi sex studenter från Chalmers tekniska högskola i uppdrag att analysera de två systemens miljöpåverkan.

Aktiv kylning ger minst utsläpp

Studenterna har, i sitt kandidatarbete i industriell ekonomi, jämfört hur 54 olika europeiska och nordamerikanska matkassebolag kyler sina matvaror under leverans. Kartläggningen visar att den vanligaste passiva kylmetoden är att transportera varorna i en pappkartong med isolering och någon form av kylmedel. De fyra isoleringstyper som används mest är bomull, bubbelfolie, ull och stärkelse; som kylmedel används antingen gelpåsar eller ispåsar. Som alternativ till pappkartong med isolering används även en expanderad polystyrenbox, även kallat EPS-box, tillsammans med ett kylmedel.

Rapporten, som är den första att jämföra aktiva och passiva kylmetoder för transporter av matkassar utifrån miljöpåverkan, visar att samtliga passiva kylmetoder genererar mer koldioxidutsläpp än vid användning av aktiv kyla. Av de passiva kylmetoderna ger EPS-boxar upphov till mer utsläpp än wellpappkartonger, och gelpåsar ger mer utsläpp än ispåsar. 

Utsläpp vid olika kombinationer för att kyla matvaror under kylkedjan. Källa Chalmers.

– Studien kan användas av matkassebolag för att komponera kylmetoder som möter både deras egna och kundernas önskemål kopplat till miljömässiga aspekter, och på så vis stärka sin position på marknaden. För oss är det ett kvitto på att vårt arbete med en aktiv, obruten kylkedja är vägen framåt för genomgående hållbara leveranser.

Länk till rapport: https://odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/304609