Ny tågpendel Malungsfors –Göteborg

Godsflöden som tidigare transporterats med lastbil från Borlänge till Gävle, går nu i stället hela vägen med tåg till Göteborgs hamn. “Det är ingen hemlighet att hamnar som inte har en naturlig import har det kämpigare, särskilt under de utmanande tider som logistikbranschen befinner sig i just nu, och därför ser vi att det fungerar smidigare i Göteborg” , kommenterar Ludwig Lövström, försäljningschef på Träfraktkontoret i Göteborg AB.

2014 ville Trafikverket sluta underhålla Västerdalsbanan som går mellan Malungsfors och Borlänge. Fiskarheden tillsammans med Malung-Sälens kommun och de lokala skogsbolagen gjorde då gemensam sak för att rädda banan. Efter en lång kamp återupptogs underhållet och banan öppnade igen 2019.

Tack vare det arbetet kan nu en ny tågpendel mellan Malungsfors och APM Terminals i Göteborg öppna. Pendeln är resultatet av ännu ett samarbete, den här gången mellan Träfraktkontoret, Fiskarheden och ONE.

– Tidigare körde vi dessa volymer med lastbil till Gävle och vidare med feeder därifrån. Tillsammans med Fiskarheden ser vi stora miljövinster och ett säkrare containerflöde genom att istället gå via järnvägen till Göteborg. Det är ingen hemlighet att hamnar som inte har en naturlig import har det kämpigare, särskilt under de utmanande tider som logistikbranschen befinner sig i just nu, och därför ser vi att det fungerar smidigare i Göteborg som dessutom ligger geografiskt bra till, kommenterar Ludwig Lövström, försäljningschef på Träfraktkontoret i Göteborg AB.

– Den här typen av lösningar medför inte bara miljömässig hållbarhet, utan även ett hållbart logistik-Sverige, något som starkt bidrar till landets välfärd, kommenterar Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Göteborg.