Ny teknik minskar kyltransportutsläpp

Genom att bygga på en elgenerator på lastbilars kylaggregat, kopplad direkt till lastbilsmotorn kan man bygga bort de extramotorer som normalt finns på fordon som transporterar kylda varor, och minska utsläppen rejält. Det är en enkel insats som kan utföras på en stor del av den kylbilsflotta som redan rullar på vägarna, säger Börje Axelsson, vd på Hultsteins, som lanserat tekniken.

Omkring 6 000 kylbilar och kyllastbilar är i aktiv trafik på Sveriges vägar. I regel drivs varje kylaggregat av minst en, ofta två dieselmotorer för att driva kylaggregatet, och för dessa motorer gäller inte samma utsläppskrav som för lastbilsmotorerna.

– Det är gammal teknik, utan partikelfilter och rening. I princip är det samma teknik nu som det var när motorerna kom i mitten av 1900-talet, säger Börje Axelsson.

Han är vd för Jönköpingsföretaget Hultsteins, ett litet familjeföretag som tillverkat hydrauldrivna lösningar för kyltransporter, där kraft från fordonets egen motor överförs för att driva aggregaten, i snart 60 år. Det första lanserades 1962.

– Vi är fortfarande ensamma i världen om att tillverka hydrauliskt drivna kylaggregat till lastbilar, åtminstone mig veterligen. 

Tidigare har Hultsteins bara sålt hydrauliska generatorer som en del av sina egna kylaggregat, men nu lanserar man en generator som säljs och installeras separat, och som enligt Börje Axelsson går att koppla på vilket befintligt kylaggregat som helst. Generatorerna drivs med el från lastbilsmotorns kraftuttag, vilket ger avsevärt högre miljöklassning. Konceptet kallar de för Retro fit. 

Premiär i slutet av april  

Premiären för konceptet kom när ett ekipage från Abbekås Åkeri rullade ut från Hultsteins verkstad i Jönköping i slutet av april i år. Fordonet, som används till åkeriets kyltransporter, hade tidigare två dieseldrivna kylaggregat av märket Carrier –  ett av två dominerande tillverkare av kyltransportaggregat i världen, jämte Thermo King. Från och med nu drivs det istället av en hydrauliskt driven generator som kopplats till fordonets kraftuttag. 

– Miljövinsterna blir betydande, men även de ekonomiska. Vi räknar med att spara sex liter diesel varje timme, vilket innebär att vi kommer hämta hem investeringen av generatorn på cirka två år, och berättar Abbekås Åkeris vice vd, Mikael Nilsson.

Att uppgradera befintliga aggregat innebär också att man får ut längre livslängd på dem, menar Mikael Nilsson.

– Nu ska vi utvärdera det här efterhand, men vi tror stenhårt på konceptet.

Betydande miljövinster

Förutom att spara bränsle, minskar utsläppen av partiklar och avgaser när motorkraft omvandlas till el för att driva kylagggregaten. 

– Enligt våra beräkningar minskar NOx-utsläppen med två tredjedelar och partikelutsläpp med 80 procent, säger Börje Axelsson.

Generatorn går att koppla till vilket typ av drivmedel eller drivteknik som helst; Gas, HVO eller LNG/LBG, om man inte vill driva kylbilen fossilt. 

Miljövinsterna med hydrauldrift är alltså stora, men Hultsteins som företag är små. Enligt Börje Axelssons är man det “överlägset minsta kylaggregattillverkaren i världen. Kyltransportmarknaden domineras globalt av två aktörer; Carrier och Thermo King, som båda  säljer dieseldrivna kylaggregat. 

– Generellt har de stora tillverkarna inget intresse i att driva den här utvecklingen eftersom de tjänar pengar på eftermarknad, och det ofta är just dieselmotorn som går sönder. Efterfrågan på den här typen av gröna lösningar drivs i stället av kunderna, som vill minska sitt klimatavtryck, säger Börje Axelsson.

– Vi är en liten aktör, så vi måste göra saker annorlunda än de stora tillverkarna, och den här tekniken är en riktig vinst för både miljön och kunderna.

Av Hilda Hultén