Ny TPL:are: Logistik 27 i Tranemo

Interiörskoncernen NRI med centrallager i Tranemo, startar ett TPL-bolag och startar upp verksamheten med sina egna varumärken som första kunderna. “Arbetet vi har gjort gör att vi nu ser att det är möjligt att gå emot tredjepartslogistik i stället”, säger Logistik 27s COO Karin Rydén.

Karin Rydén. Foto NRI.

Nordic Room Improvement (NRI) är en koncern som utvecklar, marknadsför och säljer interiör-, exteriör- och renoverings- produkter till konsumenter och proffs i Norden. Logistiken för koncernens varumärken sköts från koncernens centrallager på 16 000 kvm i Tranemo, söder om Borås, av drygt 20 anställda. Men marknaden för hemmafixande viker nu av, samtidigt som det finns en efterfrågan på lagring och logistiktjänster i regionen, berättar Karin Rydén.

– Det arbete vi har gjort de senaste åren med att effektivisera våra logistiklösningar gör att vi nu ser att det är möjligt att gå emot ett tredjepartslogistikbolag i stället, säger Karin Rydén, COO för nybildade Logistik 27 – “27” står för väg 27 som går genom Tranemo.

– Vi har en outnyttjad yta, och möjlighet att expandera lagret vid behov, och ser att det finns en efterfrågan med tanke på vårt läge nära Borås, Jönköping och Göteborgs hamn, säger hon.

Transportexpert på plats

Verksamheten bedrivs under egna varumärken, t ex Lundbergs, JABO och Duri och koncernen har cirka 70 anställda och omsätter cirka 350 MSEK. Koncernen ägnar sig uteslutande åt B2B med kunder såsom bygghandlare i Sverige men även Norden och Europa.

Logistik 27s 16 000 kvm stora centrallager i Tranemo. Foto Tranemo Utvecklings AB.

– Vi har gjort ett stort arbete de senaste åren med att hela förfina och förbättra plockkvaliteten på vårt lager, och känner oss nu redo att erbjuda våra logistiktjänster även åt andra kunder, förklarar Karin Rydén, som också ser att tiden för att ta det är det rätta, med tanke på det allt stramare ekonomiska läget.

– Man märker ju av en avmattning i ekonomin, och då vill vi såklart utnyttja våra resurser på bästa sätt.

I och med lanseringen av Logistik 27 AB erbjuder koncernen nu också logistiklösningar inom distribution, lagring och transport.

– Vi har utmärkt kompetens på plats, bland annat vår transportkoordinator, och är väldigt duktiga på det vi gör. Våra egna varumärken och dotterbolag kommer framöver att hanteras som externa kunder, säger hon.

Tranemo som logistikläge tror hon absolut är “up and coming”.

– Vi har haft en dialog med kommunen inför den här satsning och vet att de vill locka etableringar.

Av Klara Eriksson