Ny tullpraxis: Pengar att få tillbaka för transportörer

Transportör som åkt på tulltillägg på grund av “oavslutad transitering”?  Tre nya domar från Kammarrätten i Göteborg gör att många företag nu kan få pengarna tillbaka.  – Eftersom företagen i det här fallet får betala både tull, moms och tulltillägg så rör det sig om
betydande kostnader, säger Emmilie Welander, tullexpert på KPMG.

Ur Dagens Logistik nr 3 2020 – läs mer här.

Vid tullförfarandet “transitering” måste godset anmälas vid ankomst och förfarandet slutföras i Tullverkets system – annars har Tullverket ålagt den “huvudansvarige för transiteringen” att betala både tull, moms och ett s k tulltillägg på 20 procent av tullvärdet för varorna – trots att den ansvarige för transiteringen ofta bara är en transportör – inte importören av varorna. 

– Det här anser många företag vara orättvist och orimligt – ofta beror det ju på att chauffören exempelvis missat att det handlar om en transitering och kanske avlämnat godset hos importören, säger Emmilie Welander. 

Dömer till företagens fördel

Och att det håller även Kammarrätten i Göteborg med om. I tre ärenden som har domstolen dömt till företagens fördel, och därigenom skapat en ny praxis. 

Emmilie Welander. Foto KPMG.

– Det innebär att många företag kan ha möjlighet att få pengar tillbaka, säger Emmilie Welander, som varit juridiskt ombud för ett av företagen, och som också har en lång bakgrund inom spedition från bl a Panalpina (nu DSV) och Tullverket. 

Den tullagstiftning som nu gäller i Sverige, den s k Tullkodexen, är bara fyra år gammal och en uppdatering för att stämma överens med nya riktlinjer från EU:s sida. En stor förändring är att den tar steg mot ett helt digitaliserat tullförfarande. 

Eftersom företagen i det här fallet får betala både tull, moms och tulltillägg så rör det sig om betydande kostnader

– Att företag åker på tulltillägg är också ett tecken på att Tullverket digitaliserat sina processer, men att transportörsbranschen inte riktigt hängt med. En chaufför gör en miss som upptäcks av Tullverkets system och så får företaget betala.

Att lagstiftningen är relativt ung innebär också att ny praxis just nu håller på att utvecklas när olika ärenden prövas i domstol.

– Framöver kommer Tullverket inte kunna göra som tidigare, vilket kan innebära en skiftning från Tullverkets sida när de utser betalningsansvarig i dessa situationer.

Många drabbade företag

Beslutet innebär att alla företag som fått betala tulltillägg på grund av brister i transiteringen,  och inte samtidigt varit skyldiga att lämna in en tulldeklaration (vilket egentligen bara importören är skyldig att göra) nu kan begära omprövning av beslutet – och få pengarna tillbaka. Det här gäller tre år efter att man underrättas om att man har en tullskuld. 

Hur många företag som är berörda och vilka summor det handlar om vågar inte Emmilie Welander sig på att uppskatta, men hon menar att de tre fall  som gått till domstol bara är “toppen på ett isberg”. 

– Eftersom jag har en bakgrund inom spedition och Tullverket så är jag övertygad om att det finns många företag som är drabbade av felaktigt utdömda tulltillägg. Jag är även fullt övertygad om att det finns många utländska företag som är drabbade och som inte nåtts av den här nyheten, säger hon. 

det finns många utländska företag som är drabbade och som inte nåtts av den här nyheten

– Att Kammarrätten tar upp frågan är också  ett tecken på att många är berörda, det här är bara toppen på ett isberg. 

Tullverkets presstjänst förklarar i ett mejl att man ”inte tagit fram någon statistik på detta och inväntar att begäran om omprövning och överklaganden inkommer för att bedöma storleksordningen.” 

Emmilie Welander tror inte att transiteringen är det enda område där Tullverket kommer tvingas backa vad gäller möjligheten att ålägga företag att betala tulltillägg. Även andra ärenden som gäller områden som tex lagring är nu uppe i domstol – med oklart slutdatum.

– Jag ser även en öppning i andra situationer när man inte varit skyldig att inlämna en tulldeklaration.

Av Klara Eriksson

Transitering: 

För de som transporterar gods inom EU kallas ett av de s k tullförfaranden över EUs inre gräns för transitering och den som är ansvarig för förfarandet är den som startat transiteringen. Detta är även ofta samma juridiska person som transportören.