Ny vd för Frode Laursen: Thomas Corneliussen

Danska logistik- och transportspecialisten Frode Laursens ägare och vd sedan många år, Thorkil Andersen, lämnar sin roll den 1 april. Ny vd blir Thomas Corneliussen. Verksamheten kommer också att omorganiseras för att sätta ännu större fokus på kundsamarbeten. 

Thorkil Andersen, 64, blir ny styrelseordförande i Frode Laursen A/S den 1 april 2021. Han lämnar sin roll som vd på samma dag, en position som han har haft sedan 1988.

Ny vd blir Thomas Mølschow Corneliussen, 55. Corneliussen är diplomerad inom logistik, har en omfattande erfarenhet från branschen i Danmark och andra länder och är sedan fyra år en del av Frode Laursens ledningsgrupp. Innan det var han vd för Skanol A/S i tolv år, ett företag som Frode Laursen-gruppen är delägare i. 

– Valet av Thomas Corneliussen innebär att vi fortsätter med det fokus som vi har betonat de senaste åren, särskilt i fråga om kunder, att stärka organisationen och den gröna omställningen. Vi tar också tillfället i akt att anpassa organisationen för att fokusera ännu mer på hur vi jobbar nära med våra kunder. Valet säkerställer också kontinuitet för vår personal eftersom Thomas har stor kännedom om verksamheten och dess värderingar, kommenterar Thorkil Andersen.

– Frode Laursen har varit en mycket stor del av mitt liv och kommer att fortsätta vara det. Nu får jag en annan roll som styrelseordförande, och jag ser fram emot att följa Frode Laursen med lite mer avstånd, men samtidigt vara en del av dess strategiska utveckling.

Thomas Corneliussen och Thorkil Andersen. Foto Frode Laursen.

Thomas Corneliussen ser också fram emot sin nya roll: 

– Frode Laursen är ett unikt företag med starka värderingar och ovanligt engagerad, kunnig personal i fem olika länder. Jag ser fram emot att axla ansvaret och fortsätta arbeta för den framgång som verksamheten har just nu. Vår strategi är på plats, och vi har en stabil grund för att fortsätta utveckla Frode Laursen under de kommande åren på en mycket konkurrensutsatt marknad, och samtidigt behålla fokus på den gröna omställningen och digitaliseringen, kommneterar han.

Ägarstrukturen i alla gruppens företag förblir oförändrad, vilket innebär att verksamheten hålls inom familjen och i danska händer.

Kort om Frode Laursen

Frode Laursen är ett av de största logistikföretagen i Norden inom företagets huvudsakliga områden FMCG, byggmaterial och återvinning.  I Sverige är Frode Laursen landets fjärde största TPL-aktör med 210 000 kvm lageryta. Företaget grundades 1948 och har ägts av Thorkil Andersen och hans familj sedan 1988. Frode Laursen har en flotta på över 700 fordon och 600 000 m² lagerutrymme i logistikcenter i Danmark, Sverige, Finland och Tyskland, med verksamhet i Polen. Företagsgruppen har över 2 000 medarbetare.