Ny YH-logistikutbildning i Stockholm

Till hösten startar TUC Yrkeshögskola en ny utbildning till logistiker i Bromma, en tvåårig heltidsutbildning och en replika av TUCs existerande logistikutbildning i Linköping. 

Utbildningen i Bromma startar i höst och studierna sker genom en kombination av teori och praktik, drygt en fjärdedel av utbildningen sker ute i ett företag genom LIA – lärande i arbete. 

YH-utbildningar är en statlig eftergymnasial utbildningsform och erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. Branschens efterfrågan på kompetens är avgörande för om en YH-utbildning blir godkänd av MYH, myndigheten för yrkesutbildning. 

– Det är tack vare samarbetet med näringslivet som vi lyckats med att få utbildningen beviljad. Efterfrågan är väldigt stor och företagen som varit med och initierat utbildningen är lika nöjda som vi, kommenterar Carin Magg, senior adviser på TUC Yrkeshögskola 

Jörgen Månsson, foto Valueone

– Det finns ett väsentligt behov av en modern, framtidsinriktad logistikutbildning i Stockholm. I en utvecklad Supply Chain länkas planeringsprocesser ihop med sourcing och operativ logistik. Branschen förändras i allt snabbare takt, nya kompetenser krävs inom t.ex. digitalisering och automation. Vi har hos oss ett behov de kommande åren av att rekrytera ett hundratal befattningar med rätt kompetens inom logistikområdet, kommenterar Jörgen Månsson, partner på konsultbolaget Valueone, den nya utbildningen.  

Det finns ett väsentligt behov av en modern, framtidsinriktad logistikutbildning i Stockholm.

TUC Yrkeshögskola bedriver yrkeshögskoleutbildningar i sju kommuner; Linköping, Tranås, Stockholm, Jönköping, Motala, Västervik och Lidköping.