Ny YH-utbildning inom logistik i Piteå

Piteå får utbildningsplatser inom transportledning efter regeringens extrapengar till yrkeshögskolan. Efter ett samarbete mellan Piteå kommuns vuxenutbildning och Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, kommer studerande i Piteå att kunna läsa den 1,5 år långa utbildningen Logistik och transportledning med start hösten 2020.

Med anledning av coronakrisen har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat 5100 extra studieplatser fördelat på närmare 300 yrkeshögskoleutbildningar med start i höst. Satsningen görs främst för utbildningar inom branscher där efterfrågan på arbetskraft är stor och prognosen att få jobb efter examen är goda.

Utbildningsanordnaren Yrgo driver YH-utbildningen Logistik och transportledning. De fick tio extra platser som alla placeras i Piteå i form av en studiegrupp, vilket gläder Vuxenutbildningen i Piteå.

– Kompetensen behövs i norr och vi har sen tidigare inlett en dialog med Yrgo om att samarbeta kring yrkeshögskoleutbildningar. Så detta blev ett ypperligt tillfälle att med kort varsel rigga för att förlägga en studiegrupp här i Piteå, kommenterar Karin Gebing, utbildningsutvecklare.

– På Yrgo har vi bedrivit transportutbildningar i ca 20 år och vi samarbetar tätt ihop med branschen för att kunna ge de studerande precis den kompetens som efterfrågas. Det innebär att i stort sett alla får jobb efter examen, säger Karin Omsén, rektor på Yrgo.

Utbildningen är 1,5 år och omfattar 300 YH-poäng. Utbildningen har sitt säte i Göteborg där det finns 35 utbildningsplatser. De studerande i Piteå deltar i undervisningen tillsammans med Göteborgsstudenterna med hjälp av digital teknik.

De schemalagda lektionerna streamas i realtid, vilket innebär att läraren och de studerande kan kommunicera med varandra i realtid. Utöver lärarledd tid ingår även grupparbeten, självstudier, studiebesök och praktik.